Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, br. 7, str. 87-103
Sirijsko žitije svetog Maksima Ispovednika i pravoslavno predanje
Hrišćanski kulturni centar, Beograd

e-adresabosko_eric@yahoo.com
Ključne reči: Sirijsko žitije; Sv. Maksim Ispovednik; S. Brok; pravoslavna tradicija; sirijsko-monotelitska tradicija
Sažetak
U ovom radu autor predstavlja Sirijsko žitije Svetog Maksima Ispovednika. Na samom početku tretira se problem autorstva. S obzirom na to da se u samom Žitiju nalazi ime pisca - Grigorije ili Georgije, autor pokušava da bliže odredi koja bi to istorijska ličnost mogla biti u pitanju. Sledi prevod samog Žitija sa sirijskog jezika, a zatim i poređenja sa izveštajima iz tradicije Pravoslavne Crkve. Unutar ovog poglavlja može se jasno uočiti razlika između dve tradicije, grčko-pravoslavne i sirijsko-monotelitske, u viđenju Svetog Maksima Ispovednika. Nakon toga, autor nam predstavlja nekoliko najčešćih zamerki na autentičnost podataka koje pronalazimo u Sirijskom žitiju, kao što su pitanja porekla, mladosti i školovanja Svetog Maksima Ispovednika.
Reference
*** (2006) Žitije Svetog Maksima Ispovednika. Luča, 21-22, 5-6, Sinaksar, za 21. januar
Brock, S. (1973) An early Syrian life of Maximus Confessor. Analecta Bollandiana, str. 299-346
Brock, S. (1985) Two Sets of Monothelete Question to the Maximianists. Orientalia Lovanensia Periodica, (17): 119-140
Dalme, I-A. (2006) Maksim Ispovjednik: vizantijski monah i bogoslov. Luča, (21-22): 33-40
Hefele, J. (1909) Histoire des conciles daprès les documents originaux III/1. Paris
Henry, R., ur. (1962) Photius' Bibliothèque. Paris, III
Jennings, W. (1926) Lexicon to the Syriac New Testament. Oxford
Laut, E. (2006) Maksim Ispovednik: Život i doba. Luča, (21-22): 9-18
Maksim, Ispovednik sveti (1997) Mistagogija - izabrana dela. Prizren: Eparhija raško-prizrenska, 174-175
Murphy, F.X., Sherwood, P. (1973) Constantinople II et Constantinople III. Paris
Popović, J. (1972) Žitije prepodobnog Oca našeg Maksima ispovednika i mučenika. u: Žitija svetih, 651-674
Roosen, B. (2010) Maximi Confessoris Vitae et Passiones graecae: The developement of a hagiographic dossier. Byzantion, (80): 408-460
Sherwood, P. (1952) An annotated date-list of the works of Maximus the Confessor. Rome
Sherwood, P. (1955) The earlier ambigua of Saint Maximus the Confessor and his refutation of origenism. Rome: Helger
Sidorov, A. (2006) Neke napomene uz biografiju Maksima Ispovednika. Luča, (21-22): 19-32
Smith, P. (1903) A Compendious Syriac Dictionary. Oxford: Clarendon Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/sabornost7-3846
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci

Kultura (2012)
Lični interes i moralna motivacija vernika
Prnjat Aleksandar

Baština (2008)
Poetika duhovnog rasuđivanja i poučavanja u poslanicama
Rebić Čedomir

Zb Pravnog fak Novi Sad (2006)
Vizantijski dijalog o političkoj nauci
Šarkić Srđan