Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 4, str. 310-329
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1804310I
Uporedna analiza stope nezaposlenosti dobijene na osnovu anketnih i administrativnih podataka
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Sektor za materijalne resurse

Sažetak

Stopa nezaposlenosti predstavlja glavni indikator nezaposlenosti. U Republici Srbiji objavljuju se dve stopa nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti dobijena na osnovu istraživanja Anketa o radnoj snazi, prema definiciji Međunarodne organizacije rada i stopa nezaposlenosti izračunata na osnovu podataka iz registara nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, koja evidentira podatke o registrovanoj nezaposlenosti, u skladu sa nacionalnim definicijama i regulativama. U prvom delu rada opisane su definicije i glavne karakteristike podataka dobijenih iz Ankete o radnoj snazi (anketni podaci) i iz evidencije nezaposlenih koju vodi Nacionalna služba za zapošljavanje (administrativni podaci). Primenom statističkih metoda, u drugom delu rada, prikazani su rezultati uporedne kvantitativne analize oba skupa podataka (registrovane nezaposlenosti i nezaposlenosti prema Anketi o radnoj snazi) u Srbiji. Na osnovu rezultata sprovedenih statističkih analiza razlika između stopa nezaposlenosti, za period od 2004. do 2013. godine, zaključeno je da su stope nezaposlenosti dobijene na osnovu Ankete o radnoj snazi i stope nezaposlenosti dobijene iz evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje visoko korelirane, sa značajno različitim aritmetičkim sredinama i varijansama. Praktično, ovde je pre reč o dva koncepta, pre nego o dve stope nezaposlenosti, koji se dopunjuju te nijedan od njih ne može biti zamenjen drugim. Oba koncepta imaju svoju ulogu i specifičan obim primena u analizi tržišta rada i prognoziranju.

Ključne reči

stopa nezaposlenosti; anketa o radnoj snazi; registrovana nezaposlenost; metodološke razlike

Reference

*** (2016) Metodološko uputstvo anketa o radnoj snazi. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2015) Priručnik o načinu utvrđivanja anketne i registrovane stope nezaposlenosti. Podgorica: Zavod za statistiku Crne Gore
*** (2016) Nezaposlenost i zapošljavanje u Republici Srbiji. Mesečni statistički bilten, Beograd, Nacionalna služba za zapošljavanje, mart, br. 163
Arandarenko, M. (2007) Tržište rada u Srbiji - uzroci nepovoljnih trendova i nove mere politike zapošljavanja. u: Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007, zbornik radova, Beograd: Ekonomski fakultet
Eurostat Unemployment statistics: Statistics explained. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics, 15. maj 2016
Hussmanns, R. (2007) Measurement of employment, unemployment and underemployment: Current international standards and issues in their application. Geneva: International Labour Office
Ivković, I. (2016) Metodološka neslaganja između evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i Ankete o radnoj snazi. Master rad
Krstić, G., Šoškić, D. (2014) Ekonomska statistika. Beograd: Ekonomski fakultet
Melis, A., Lüdeke, B. (2006) Registered unemployment (RU) compared with harmonised unemployed (LFS). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
Savić, M. (2013) Poslovna statistika II. Subotica: Ekonomski fakultet u Subotici
Šuković, D. (2009) Stanovništvo Srbije u fokusu tržišta rada. Stanovništvo, vol. 47, br. 2, str. 85-99