Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2015, vol. 8, br. 2, str. 31-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/etp1502031P


Razvoj menadžmenta ljudskih resursa u zemljama u tranziciji
Beogradska poslovna škola, Beograd

e-adresa: sasaperic@yahoo.com

Sažetak

Proces tranzicije predstavlja kompleksan fenomen koji zahvata oblast ekonomije, politike, društvenih odnosa i kulture. U ovom radu analizirani su određeni aspekti procesa tranzicije, a posebna pažnja posvećena je pojavi i razvoju koncepta menadžmenta ljudskih resursa. Promena društveno-ekonomske paradigme u postsocijalističkim zemljama dovela je do značajnih izmena u pogledu položaja radnika i modela funkcionisanja preduzeća. Usvajanje savremenih metoda poslovanja postalo je imperativ za sve kompanije koje žele da budu konkurentne i da se uspešno takmiče na otvorenom tržištu, a posebna pažnja se posvećuje upravljanju ljudskim resursima. Analiziranjem primera Srbije i Kine pokušali smo da dođemo do zaključaka o različitim mogućim putevima razvoja menadžmenta ljudskih resursa kao praktične delatnosti i kao akademske discipline.

Ključne reči

Reference

Arandarenko, M. (2010) Politička ekonomija nezaposlenosti. Preuzeto sa
Bogićević-Milikić, B., Janićijević, N. (2009) HRM trends in transition economies: Two reflections of the shared background. Sociologija, vol. 51, br. 2, str. 157-176
Dessler, G. (2004) Human resource management in China: Past, present, and future. Florida International University
Fukuyama, F. (1989) The end of history?. National Interest, Summer 1989). Preuzeto sa http://www.wesjones.com/eoh.htm
Grozdanović, R. (2010) Annual review on labour relations and social dialogue in south east europe. Serbia: Friedrich Ebert Stiftung, Regional Project for Labour Relations and Social Dialogue in South East Europe
Kirn, G. (2012) Elementi za analizu jugoslovenskog samoupravljanja: između socijalizma i kapitalizma. Aktiv, Broj 669
Komazec, S. (2004) Neoliberalizam privatizacija i finansijski kapital. Beograd: Jantar grupa
Poor, J., Kontra-Čapo, Đ. (2013) Human resource management in transition. Economy of eastern Croatia yesterday, today, tommorow, vol. 2, 131-137
Svetlik, I., Barišić, A.F., Kohont, A., Petković, M., Mirić-Aleksić, A., Svalić, A., Vaupot, Z., Poor, J. (2010) Human resources in the countries of the former Yugoslavia. Review of International Comparative Management, 11 (5)
Šuković, D. (2009) Stanovništvo Srbije u fokusu tržišta rada. Stanovništvo, vol. 47, br. 2, str. 85-99
Vuković, D., Budimčević, S., Kuzmić, D. (2012) Vodič za prve korake u društveno odgovornom poslovanju i preduzetništvu. Beograd: Unija poslodavaca Srbije
Warner, M. (2013) Comparing human resource management in China and Vietnam: An overview. Cambridge Judge Business School Working Papers
Woodside, A. (2006) Lost modernities: China, Vietnam, Korea and the hazards of world history. Cambridge: Harvard University Press