Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Sociologija
2013, vol. 55, br. 2, str. 187-208
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/09/2013
doi: 10.2298/SOC1302187N
Migraciona tranzicija u Srbiji - demografska perspektiva
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresa: vnikson@gmail.com

Sažetak

Sa demografskog aspekta, budućnost stanovništva Srbije je relativno izvesna barem u naredne tri do četiri decenije. Međutim, smanjenje populacije i demografsko starenje su dva procesa čiji je nastavak u Srbiji veoma izvesan i na mnogo duži rok. Iako je fertilitet na nivou proste reprodukcije neophodan uslov za dugoročni opstanak bilo koje populacije, pokazaćemo zašto je Srbiji u skorijoj budućnosti potreban i imigracioni impuls kako bi potencijalni oporavak plodnosti mogao imati željeni efekat u dužoj perspektivi. Takva migraciona tranzicija (od neto emigracije ka neto imigraciji) bi neminovno dovela do povećanja socio-kulturološkog diverziteta i zahtevala razvoj integracionih strategija. No, ako su uspešne, politike za stimulaciju povećanja neto migracije daju gotovo trenutan rezultat, što su u Evropi, pored poznatih imigracionih država u njenom ekonomski razvijenijem delu, iskusile i neke bivše socijalističke zemlje. Prilikom ocene budućeg trenda spoljno-migracionog bilansa Srbije, korišćena su iskustva ovih država, dok se za izradu celokupnog modela populacione dinamike pošlo od koncepta probabilističkih projekcija vitalnih komponenti. Osnovni zaključak je da ne postoji demografska alternativa migracionoj tranziciji u Srbiji kada je u pitanju održivost sistema socijalne zaštite u narednim decenijama, ali ostvarenje takvih scenarija još uvek nije izvesno iz današnje perspektive imajući u vidu postojeća ograničenja socio-ekonomske prirode.

Ključne reči

migracioni tokovi; Srbija; probabilističke projekcije; populaciona politika

Reference

*** (2011) Demografska statistika 2010. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
*** (2011) Migracioni profil Srbije Republike Srbije za 2010. godinu. Beograd: Vlada Republike Srbije (VRS)
Alho, J.M. (2001) Stochastic forecast of the Lithuanian population 2001-2050. Research Report P98-1023-R, European Unions Phare ACE Research Project
Alkema, L., Raftery, A.E., Gerland, P., Clark, S.J., Pelletier, F., Buettner, T., Heilig, G.K. (2011) Probabilistic Projections of the Total Fertility Rate for All Countries. Demography, 48(3): 815-839
Arango, J. (2012) Early starters and latecomers: Comparing countries of immigration and immigration regimes in Europe. u: Okólski Marek [ur.] European Immigrations: Trends, Structures and Policy Implications, IMISCOE Research Series, Amsterdam: University Press
Bertocchi, G., Strozzi, C. (2008) International migration and the role of institutions. Public Choice, 137(1-2): 81-102
Bijak, J., Kupiszewska, D., Kupiszewski, M., Saczuk, K., Kicinger, A. (2007) Population and labour force projections for 27 European countries, 2002-052: impact of international migration on population ageing. European Journal of Population / Revue européenne de Démographie, 23(1): 1-31
Bobić, M., Vukelić, J. (2011) Deblokada 'druge demografske tranzicije'?. Sociologija, vol. 53, br. 2, str. 149-176
Calwell, J.C., Caldwell, P., McDonald, P. (2002) Policy responses to low fertility and its consequences: A global survey. Journal of Population Research, 19(1): 1-24
Chunn, J.L., Raftery, A.E., Gerland, P. (2010) Bayesian probabilistic projections of life expectancy for all countries. u: Working Paper no. 105, Washington: Center for Statistics and Social Sciences, http://www.csss.washington.edu/Papers/wp105.pdf
CIA (2013) The World factbook 2012. Pristupljeno 2. 2. 2013.https://www.cia.gov/library/publications/download/download-2012/factbook.zip
Coleman, D.A. (1992) Does Europe Need Immigrants? Population and Work Force Projections. International Migration Review, 26(2): 413
Coleman, D.A. (2004) Europe at the cross-roads-must Europes population and workforce depend on new migration?. u: Iontsev Vladimir [ur.] International migration: ICPD+10, scientific series, International migration of population: Russia and contemporary world, Moscow: Max press, vol. 12, 19-33
Drbohlav, D., Lachmanová-Medová, L., Čermák, Z., Janská, E., Čermáková, D., Dzúrová, D. (2009) The Czech Republic: On its way from emigration to immigration country. Idea Working Papers, br. 11, http://www.idea6fp.uw.edu.pl/pliki/WP11_Czech_Republic.pdf
Flinterman, F.H., Kupiszewska, D. (2009) Statistical data on labour migration in the Western Balkans. u: Kupiszewski Marek [ur.] Labour Migration Patterns, Policies and Migration Propensity in the Western Balkans, Budapest: International Organization for Migration, 31-49
G.U.S. (2011) Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (GUS), Departament Badań Demograficznych
Kotowska, I.E., Matysiak, A. (2008) Reconciliation of Work and Family Within Different Institutional Settings. u: Charlotte Hohn; Avramov Dragana; Irena Kotowska E. [ur.] People, Population Change and Policies: lessons from the Population Policy Acceptance Study. European Studies of Population, Springer, 299-318
Kupiszewska, D., Kupiszewski, M. (2010) Unpublished DEMIFER results
Kupiszewska, D., Kupiszewski, M., Marti, M., Rodenas, C. (2010) Possibilities and limitations of comparative quantitative research on international migration flows. u: PROMINSTAT Project, Thematic Study on Migration Flows, Working Paper No. 04, http://www.prominstat.eu/drupal/?q=system/files/Working+Paper+04+Migration+flows.pdf
Kupiszewski, M. (2006) Migration in Poland in the period of transition: The adjustment to the labour market change. u: Kuboniwa Masaaki M., Nishimura Yoshiaki [ur.] Economics of Intergenerational Equity in Transnational Economies, Tokio: Maruzen Co. Ltd, 255-276
Kupiszewski, M., Bijak, J., Nowok, B. (2008) Impact of future demographic trends in Europe, 2005-2050. Finnish Yearbook of Population Research, vol. XLIII, 147-183
Kupiszewski, M., Kupiszewska, D., Nikitović, V. (2012) The Impact of Demographic and Migration Flows on Serbia. Belgrade: International Ogranization for Migration Mission to Serbia
Lanzieri, G. (2010) Looking 50 years ahead: A projection of the populations of the Balkan countries to 2061. u: IVth International Conference of Balkans Demography, Budva, Monténégro, 13th - 15th May 2010
Lutz, W. (2008) The Low Fertility Trap Hypothesis. Forces that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe. Vienna Yearbook of Population Research, 2006: 167-192
Matković, G. (2012) Dugotrajna nega starih u Srbiji - stanje, politike i dileme. Stanovništvo, vol. 50, br. 1, str. 1-18
Matysiak, A., Nowok, B. (2006) Stochastic forecast of the population of Poland, 2005-2050. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research, Working Paper WP 2006-026
Mcdonald, P. (2005) Fertility and the State: The efficacy of policy. u: International Union for the Scientific Study of Population XXV International Population Conference Tours, France, 18-23 July, 2005
Nikitović, V. (2004) Tačnost projekcija stanovništva Srbije - ispitivanje problema tačnosti i pristrastnosti projekcija stanovništva Srbije. Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU
Nikitović, V. (2011) Funkcionalna analiza vremenskih serija u prognoziranju fertiliteta Srbije. Stanovništvo, vol. 49, br. 2, str. 73-89
Nikitović, V. (2012) Šta je danas optimistički scenario demografskog razvoja Srbije?. u: Rašević Mirjana, Marković Milan M. [ur.] Pomeraćemo granice - 55 godina IDN, Beograd: Institut društvenih nauka
Okólski, M., ur. (2012) Europe: The continent of immigrants trends, structures and policy implications. u: IMISCOE Research Series, Amsterdam: University Press
Palomba, R. (2003) Reconciliation of work and family. u: Palomba Rossella, Kotowska Irena E. [ur.] The economically active population in Europe: Population Studies, No. 40, Strasbourg: Council of Europe, 11-53
Petrović, M. (2011) Promene bračnosti i porodičnih modela u postsocijalističkim zemljama - zakasnela i nepotpuna ili specifična druga demografska tranzicija?. Stanovništvo, vol. 49, br. 1, str. 53-78
R.Z.S. (2013) Baza podataka. Republički zavod za statistiku Srbije (RZS)
Radivojević, B.M. (2002) Smanjenje smrtnosti starog stanovništva u Jugoslaviji - šansa za povećanje očekivanog trajanja života. Stanovništvo, vol. 40, br. 1-4, str. 35-52
Rašević, M. (2009) Populaciona politika u Srbiji - stanje i očekivanja. Stanovništvo, vol. 47, br. 2, str. 53-65
Rogers, A. (2010) Requiem for the Net Migrant. Geographical Analysis, 22(4): 283-300
Sekulić, L. (2005) Projekcije stanovništva Srbije 2002-2032. Statistička revija, vol. 54, br. 1-4, str. 96-105
Sekulić, L. (2011) Projekcije radne snage Republike Srbije 2010-2050. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Statistics Netherlands (2005) Changing population of Europe: Uncertain future. Hague
Šuković, D. (2009) Stanovništvo Srbije u fokusu tržišta rada. Stanovništvo, vol. 47, br. 2, str. 85-99
Todorović, M., Drobnjaković, M. (2010) Peripheral rural areas in Serbia - the result of unbalanced regional development. Geographica Timisiensis, 19(2): 207-219
United Nations (2000) Replacement migration: Is it a solution to declining and ageing population?. New York: Population Division - Department of Economic and Social Affairs
United Nations (2011) World Population Prospects, the 2010 Revision. Volume II: Demographic Profiles. New York: United Nations, DESA, Population Division
Zdravković, A., Domazet, I., Nikitović, V. (2012) Uticaj demografskog starenja na održivost javnih finansija u Srbiji. Stanovništvo, vol. 50, br. 1, str. 19-44