Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 57, br. 3, str. 233-243
Normativna regulativa praćenja rizika u poslovanju banaka u Srbiji
Vojska Srbije, Niš
Sažetak
Rizici u poslovanju banaka su karakteristika vezana za svaki bankarski posao, tako da ni neutralni bankarski poslovi nisu bez rizika. Osvajanjem novih instrumenata, novih tehnika i strategija, finansijskog inžinjeringa, novih bankarskih proizvoda, a pogotovu finansijskih derivata, lista rizika se neprestano uvećava. To se prevashodno odnosi na sistemske rizike i naročito na rizike koji proističu iz zaostajanja bankarskog menadžmenta u praćenju poslovanja na nepoznatim, geografski udaljenim prostorima i tržištima i da prati poslovanje sa nepoznatim instrumentima i tehnikama. Upravljanje rizicima predstavlja deo poslovne politike banke, a isto se može definisati kao bančina funkcija osiguranja od rizika. Da bi se rizik izbegao, ili barem smanjio i doveo u prihvatljive granice, potrebno je analizirati i upravljati rizicima. Analiza rizika treba da ukaže na ključne tačke i procese nastanka rizika. Rizicima mogu biti izloženi svi resursi banke, i to u vidu direktne, indirektne, izloženosti riziku kroz odgovornost prema trećim licima, tržišne i druge izloženosti riziku. Generalni cilj upravljanja bankarskim rizicima je optimizacija odnosa rizika i prinosa, iz koga proističu dva osnovna cilja upravljanja rizikom u bankama. Prvi cilj je da se izbegne nesolventnost banke, a drugi cilj je da se maksimizira stopa prinosa na kapital uz korekciju za rizik.
Reference
*** (2003-2004) Zakon o Narodnoj banci Srbije. Sl. glasnik RS, br. 72/2003 i 55/2004
*** (2006) Odluka o načinu i uslovima identifikacije i praćenja rizika usklađenosti poslovanja banke i upravljanja tim rizikom. Službeni glasnik RS, br. 57
*** (2007) Odluka o upravljanju rizicima. Službeni glasnik RS, 129
*** (2005) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, br. 107
Božović, J., Božović, I. (2009) Bazelski principi u funkciji poslovanja banaka i finansijske stabilnosti. Ekonomika, vol. 55, br. 5, str. 246-254
Đukić, Đ. (2007) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Beogradska berza
Đurković, I., Aničić, A. (2011) Vreme je za reformu bankarskog sistema Srbije. Ekonomika, vol. 57, br. 1, str. 169-175
Narodna banka Srbije (2009) Bankarski sektor u Srbiji-Izveštaj za četvrti kvartal 2009
Narodna banka Srbije (2010) Bankarski sektor u Srbiji-Izveštaj za prvi kvartal 2010. Beograd, maj
Ristić, Ž., Vuković, D. (2002) Bankarski sistem Srbije. Jugoslovensko bankarstvo, vol. 31, br. 3-4, str. 3-19
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.10.2011.

Povezani članci

Strani pravni život (2020)
Izazovi upravljanja kreditnim rizikom u investicionim društvima u kriznim situacijama
Sovilj Ranko P.

Ekonomika (2012)
Značaj repo poslova na tržištu novca
Mirković Vladimir

Ekonomika (2013)
Merenje kreditnog rizika
Milošević Miloš, i dr.

prikaži sve [12]