Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 33  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 40, br. 7-8, str. 60-87
Fund transfer pricing - savremen koncept za utvrđivanje profitabilnosti poslovnih sektora banke
Eurobank EFG, Beograd

e-adresaaleksandra.biorac@eurobankefg.rs
Ključne reči: fund transfer pricing; FTP stopa; spred; svop kriva prinosa; kamatni rizik
Sažetak
U bilansu uspeha banke, neto prihod od kamata čini 60% do 80% ukupno ostvarenog prihoda. Polazeći od te činjenice, narednim tekstom želi se približiti suština i način funkcionisanja nove računovodstvene tehnike koja omogućava veću analitičnost i raščlanjavanje neto prihoda od kamata po profitnim centrima. Fund transfer pricing predstavlja kvantitativno računovodstvenu tehniku namenjenu bankama za merenje i ocenu neto kamatne margine (spreda) kredita, depozita, poslovnih linija, klijenata, tržišnih segmenata ili učinka zaposlenih u profitnim centrima banke. Još jedna važna funkcija FTP-a jeste da se eliminiše uticaj kamatnog rizika iz rezultata kreditno/depozitnih poslova i da ga centralizuje i transferiše ka sektoru koji će vršiti njegovo adekvatno upravljanje. Uobičajeno je da upravljanje kamatnim rizikom bude povereno sektoru sredstava (engl. Treasury). Ključni momenat u okviru primene FTP tehnike jeste izbor FTP stope. FTP stopu determiniše izabrana kriva prinosa. Većina banaka za FTP krivu prinosa bira svop krivu prinosa. Razlog tome, leži u činjenici da varijabilnost tržišnih kamatnih stopa uslovljava povećanu nestabilnost u poslovanju banke. Veliku primenu FTP ima u okviru ALM strategije, te tako danas predstavlja jednu od najvećih promena koje su se desile u toj oblasti. Ono što je karakteristično za ovu računovodstvenu tehniku na domaćem tržištu, jeste njeno nedovoljno poznavanje i veoma slaba i prosta primena.
Reference
Early, B.B. (2008) Bankers guide to funds tranfer pricing. Texas: Alex eSolutions
Hampton, J.J. (2001) Financial decision making. London: Prentice - Hall International Editions
Kimball, R.C. (1997) Innovations in performance measurement in banking. New England Economic Review, May/Jun
Mishkin, F.S. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Turner, S. (2008) Fund transfer pricing: Cracking the code on deposit valuation. Novantas White Paper Series
Vasiljević, B.A. (2002) Osnovi finansijskog tržišta. Beograd: Zavet
Vuković, D. (2005) Bankarski proizvodi. Beograd: Udruženje banaka Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2011.