Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 33  
Back povratak na rezultate
2010, br. 24, str. 181-192
Hipotekarne hartije od vrednosti i njihov uticaj na globalnu krizu
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresasuzana.kolar@yahoo.com
Sažetak
Hipotekarne HoV većinom su produkt sekjuritizacije hipotekarnih kredita. Sve veći broj zemalja primenjuje ovu vrstu sekjuritizacije, a svaka od njih ima drugačiju strukturu hipotekarnog tržišta, kao i značajne razlike u strukturi i riziku koje sobom nose hipotekarne HoV. Proces deregulacije na sekundarnom hipotekarnom tržištu i sniženje kapitalnih zahteva prilikom procesa sekjuritizacije, uzrokovao je porast složenih HoV, u koje su bili uključeni rizični hipotekarni krediti. Ove HoV, formirane na tržištu SAD, učinile su mnogo ljudi širom sveta zavisnim od kvaliteta američkih hipotekarnih kredita, što se pokazalo kao loše. Stoga, u budućnosti ne bismo mogli očekivati oporavak hipotekarnih tržišta, bez prilagođavanja karakteristikama kredita.
Reference
Baily, N.M., Litan, E.R., Johnson, S.M. (2008) The origins of the financial crisis. u: Fixing finance series, paper No. 3: Initiative on Business and Public Police at Brookings
Banks, E. (2005) Catastrophic risk: analysis and management. West Sussex, England: John Wiley & Sons
Brunnermeier, M.K. (2009) Deciphering the liquidity and credit crunch 2007-2008. Journal of Economic Perspectives, 23(1): 77
Coval, J., Jakub, J., Stafford, E. (2009) The Economics of Structured Finance. Journal of Economic Perspectives, 23(1): 3
Ćirović, M. (2007) Finansijska tržišta - instrumenti, institucije, tehnologije. Beograd: Naučno društvo Srbije
Đurić, D. (2006) Uvod u finansijski menadžment. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić'
Federal Reserve Board (2007) Sub prime mortgages: What, where, and to whom?. December, http://www.federalreserve.gov/pubs/feds2008
Golubović, N. (2009) Anatomija globalne finansijske krize i implikacije za zemlje Centralne i Istočne Evrope. Teme, vol. 33, br. 2, str. 471-491
Iglič, E. (2008) Finansijski derivati ante portas?. Bankarstvo, vol. 37, br. 9-10, str. 70-79
Institut, ekonomskih nauka (2009) Sekjuritizacija, hipotekarne založnice i druge HoV obezbeđene aktivom. Preuzeto 30. januara 2010. sa sajta
Jaffee, D., Stiglitz, J. (1990) Credit Rationing. u: Handbook for monetary economics, Amsterdam, itd: Elsevier, Volume II, 837-888
Jednak, J. (2009) Hipotekarna tržišta. http://www.bbs.edu.rs/prof_predmet/jovo_jednak/FinTrzista/Poglavlje-9.pdf
Kapor, P. (2008) Strukturni finansijski instrumenti - CDO, CDS, SCDO, CLN I ABCP. Poslovna politika, vol. 37, br. 3-4, str. 31-35
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2001) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Krstajić, J., Radović, G. (2006) Hipotekarna tržišta u Evropskoj Uniji. u: Preduzetnička ekonomija, vol. XIV
Marinković, S. (2009) Krizni potencijal hipotekarnog tržišta - istorija kao učitelj bez autoriteta. Ekonomske teme, vol. 47, br. 3, str. 73-98
Mayer, C., Pence, K., Sherlund, S.M. (2009) The Rise in Mortgage Defaults. Journal of Economic Perspectives, 23(1): 27
Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2005) Finansijska tržišta + institucije. Zagreb: Mate
Prokopijević, M. (2009) Ekonomska kriza u svetu i njen uticaj na Srbiju. u: savetovanje NDE i Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Reinhart, M., Rogoff, K. (2008) Is the 2007 U.S. sub-prime financial crisis so different? An international historical comparison. American Economic Review: Papers & Proceedings, 98:2, 339-344
Stiglitz, J.E. (1998) Whither reform?: Ten years of the transition. u: Annual Bank Conference on Development Economies, Washington, DC: World Bank
Šoškić, D.B., Urošević, B. (2001) Sekundarna hipotekarna tržišta. Ekonomski anali, vol. 44, br. 151-152, str. 5-28
Vasiljević, B.A. (2002) Osnovi finansijskog tržišta. Beograd: Zavet
Vučković, V. (2008) Globalna finansijska kriza - uzroci, značaj, rešenja i posledice za Srbiju. Međunarodna politika, vol. 59, br. 1130-1131, str. 10-13
Vujović, D. (2009) Ekonomska politika u vreme krize - izazovi, ograničenja, paradoksi. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 1-2, str. 36-42
Vunjak, N., Kovačević, L. (2009) Finansijska tržišta i berze. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2011.

Povezani članci

Megatrend revija (2010)
Proces sekjuritizacije kao faktor kreiranja globalne finansijske krize
Stakić Nikola

Ekonomski pogledi (2008)
Hipotekarno tržište
Juhas Gordana

Ekonomski pogledi (2009)
Ekonomske krize na funkcionisanje dobrovoljnih penzionih fondova u Srbiji
Dogandžić Aleksandar, i dr.

prikaži sve [84]