Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2013, vol. 62, br. 3, str. 506-524
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/10/2013
Razvoj muzičkih veština i nastava solfeđa
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

e-adresa: bbogunovic@rcub.bg.ac.rs, karan.gordana@gmail.com, jdubljevic@yahoo.com

Sažetak

Razvoj darovitosti u domenu umetnosti je neodvojivo vezan za sticanje kompetencija, čiji nivo i kvalitet predstavljaju meru napredovanja, odnosno onoga što darovita osoba može da izvede u onoj razvojnoj, obrazovnoj i profesionalnoj fazi u kojoj se trenutno nalazi. Procesno praćenje napredovanja darovitih u specijalizovanoj muzičkoj školi odvija se na tri obrazovna nivoa (osnovni, srednji i visoki). Predmet interdisciplinarnog empirijskog istraživanja (psihologija muzike i muzička pedagogija) jesu stavovi i praktična iskustva nastavnika solfeđa u vezi sa veštinama/ishodima kojima nastava solfeđa doprinosi muzičkom razvoju i koje bi učenici osnovne i srednje muzičke škole trebalo da poseduju na kraju obe faze školovanja/razvoja, i to u oblastima izvođenja melodike i ritma, kao i u opažanju, pamćenju i zapisivanju melodijskih i ritmičkih diktata. Uzorak čini 26 nastavnika solfeđa četiri osnovne i srednje muzičke škole u Beogradu. Za prikupljanje podataka korišćen je Upitnik konstruisan za potrebe istraživanja (22 pitanja). Rezultati potvrđuju tezu o uspostavljenosti nastave solfeđa po principima spiralnog kurikuluma. Ovakva praksa omogućava postepeno uvođenje složenijih koncepata i veština baziranih na onim jednostavnijim, što je saglasno hijerarhijskoj strukturi muzike, s jedne, i kompleksnim komplementarnim mentalnim reprezentacijama strukture, s druge strane. Evaluacija nivoa i kvaliteta veština kojima su učenici ovladali u svakoj od razvojno-obrazovnih faza predstavlja osnovu za predikciju daljeg tempa, kvaliteta i dugoročnosti napredovanja darovitih muzičara.

Ključne reči

muzički daroviti; veštine; izvođenje; solfeđo

Reference

Bogunović, B., Karan, G., Dubljević, J. (2013) Razvoj muzički darovitih i veštine izvođenja u nastavi solfeđa. u: Gojkov G., B. Vujasin [ur.] Metodološki problemi istraživanja darovitosti, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Pavlov
Bogunović, B. (2010) Muzički talenat i uspešnost. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Bogunović, B. (2006) Kompetencije psihologa u muzičkoj školi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 19(4): 111-118
Bogunović, B., Vujović, I. (2012) Metakognitivne strategije tokom pevanja s lista. Psihološka istraživanja, vol. 15, br. 2, str. 115-133
Bruner, D. (1976) Proces obrazovanja. u: Kovač-Cerović Tinde [ur.] Psihologija u nastavi, Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Dubljević, J. (2008) Tumačenje i upotreba pojma solfeđo. u: Karan G. [ur.] Pedagoški foruma - Pokret u muzičkim i scenskimumetnostima (X), Zbornik radova, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 10, str. 93-104
Dubljević, J. (2010) Solfeđo kao predmet u prvim muzičkim školama u Srbiji. u: Marinković S., Dodik S. [ur.] Naučni skup Vlado Milošević - etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Zbornik radova, Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, 93-103
Gagne, F. (2003) Transforming gifts into talents: The DGMT as a developmental theory. u: Colangelo N., G.A. Davis [ur.] Handbook of gifted education, Boston: Allyn and Bacon, 60-74
Gagne, F. (2005) From gifts to talents: The DMGT as a developmental model. u: Sternberg R.J., J.E. Davidson [ur.] Conceptions of giftedness, New York: Cambridge University Press, str. 98-119
Ginsborg, J. (2006) Strategies for memorizing music. u: Williamon A. [ur.] Musical excellence: Strategies and techniques to enhance performance, New York: Oxford University Press, 123-143
Hallam, S. (2006) Music psychology in education. London: Institute of Education
Hallam, S., Cross, I., Thaut, M. (2009) The Oxford handbook of music psychology. Oxford: Oxford University Press
Karan, G. (2003) Putevi pedagogije solfeđa kod nas - prva stručna polemika o nastavi i literaturi za notno pevanje u Srbiji. u: Milanković V. [ur.] Zbornik radova petog pedagoškog foruma, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 5, str. 62-65
Karan, G., Drobni, I. (2008) Retrospektiva bibliografije iz oblasti istorije srpske muzičke pedagogije. u: Pokret u muzičkim i scenskim umetnostima, X pedagoški forum FMU, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 199-204
Karan, G. (2009) Nastava notnog pevanja u Srbiji do druge polovine HIH veka - slika vremena, prilika, uslova i uticaja. u: Karan G. [ur.] Pokret u muzičkim i scenskim umetnostima, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 11, str. 135-145
Leman, A., Sloboda, D., Vudi, R. (2012) Psihologija za muzičare - razumevanje i sticanje veština. Novi Sad: Psihopolis institut
Mcpherson, G., Williamon, A. (2006) Giftedness and talent. u: McPherson G. [ur.] The child as musician: The handbook of music development, Oxford: Oxford University Press, (239-256)
McPherson, G. (1997) Entwicklung und Ausbildung des musikalischen Vortrags. Musik und Unterricht, 45, 47-50
Pejovski, N., Dubljević, J., Dubljević, L. (2012) Pevanje sa lista - briga ili igra?. u: Igraj, igraj, igraj! / Četrnaesti pedagoški forum scenskih umetnosti, Beograd 2012, 109-119
Radoš, K. (2010) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike
Vasiljević, Z.M. (2006) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z.M. (2000) Rat za srpsku muzičku pismenost. Beograd: Prosveta
Vujović, I., Bogunović, B. (2012) Cognitive strategies in sight-singing. u: Cambouropoulos E., Tsougras K., Mavromatis P., Pastiadis K. [ur.] ICMPC/ESCOM conference (13th), Aristotle University of Thessaloniki, School of Music Studies, Thessaloniki, Proceedings book, str. 23-28