Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2009, vol. 22, br. 4, str. 56-70
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 12/01/2010
Instrukcije za samostalno učenje kao strukturalne komponente udžbenika
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: zorica.kovacevic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Promene u didaktičkoj funkciji udžbenika, koje su išle od toga da je udžbenik u početku bio izvor znanja do toga da je udžbenik postao instruktivno sredstvo, dovodile i do promena u njegovom oblikovanju. Pod instrukcijom za samostalno učenje u udžbenicima podrazumevamo svaku pojedinačnu, gramatički prostu rečenicu ili više rečenica koje u imperativnom obliku pretpostavljaju jednu određenu učeničku aktivnost, mentalne ili praktične prirode, sve upitne rečenice osim onih datih u naslovima lekcija i samo one izjavne rečenice koje nose informacije o ciljevima i ishodima učenja učenika. U udžbenicima za mlađe razrede osnovne škole možemo izdvojiti nekoliko osnovnih oblika instrukcija za samostalno učenje u udžbenicima: instrukcije koje eksplicitno upućuju na aktivnost u vezi sa tekstom date lekcije u udžbeniku, instrukcije koje eksplicitno upućuju na aktivnost u vezi sa grafičkim materijalom date lekcije u udžbeniku, pitanja i zadaci koji upućuju na određene mentalne aktivnosti i interfejsijalne instrukcije. U ovome radu biće predstavljeni opšti i specifični zahtevi u vezi sa postavljanjem pomenutih osnovnih oblika instrukcija za samostalno učenje u udžbenicima.

Ključne reči

udžbenik; samostalno učenje; instrukcije za samostalno učenje

Reference

Ausubel, D.P. (1968) Education psychology: A cognitive view. New York: Holt, Rinehart and Winston
Bruner, D. (1988) Proces obrazovanja. u: Psihologija u nastavi, Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije
Ivić, I.D. (1988) Učenje i razvoj. u: Kognitivni razvoj deteta - Zbornik radova iz razvojne psihologije, Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije
Kocić, Lj., Trebješanin, B. (2001) Osnovnoškolski udžbenik kao predmet razmatranja. u: Trebješanin B.i Lazarević D. [ur.] Savremeni osnovnoškolski udžbenik - teorijsko-metodološke osnove, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 15-18
Kocić, L.P. (2001) Didaktičko-metodički zahtevi u oblikovanju strukture udžbenika. u: Trebješanin B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovno-školski udžbenik, Zbornik radova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lekić, Đ. (1965) Aktivnost u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Mitrović, M.M. (1994) Prikazivanje sadržaja u štampanim didaktičkim materijalima i udžbenicima za decu od šest do osam godina. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešić, J.M. (1998) Novi pristup strukturi udžbenika - teorijski principi i konstrukcijska rešenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pijaže, Ž. (1988) Učenje i razvoj. u: Mirić Jovan [ur.] Kognitivni razvoj deteta - prevodi odabranih članaka, Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Prodanović, Lj. (1979) Korišćenje likovnih priloga iz udžbenika na času. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stipanić, E. (1979) O jednoj ilustraciji teksta u udžbenicima matematike za osnovnu i srednju školu. u: O funkciji likovno-grafičke opreme savremenih udžbenika, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojaković, P. (1985) Psihološki problemi instrukcije i učenja u nastavi. Sarajevo: Svjetlost
Trebješanin, B.M., Pešikan, A.Ž., Kovač-Cerović, T. (1990) Analiza motivacionih karakteristika udžbenika za niže razrede osnovne škole. Psihološka istraživanja, 4, 205-245
Trebješanin, B.M. (2001) Vrste i nivoi znanja u savremenom udžbeniku. u: Savremeni osnovnoškolski udžbenik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 69-78
Trebješanin, B.M. (2001) Oblici učenja u udžbeniku. u: Trebješanin B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovnoškolski udžbenik Teorijsko-metodološke osnove, Beograd: ZUNS
Trebješanin, B.M. (2001) Razvoj metakognicije i motivacije - uloga udžbenika. u: Trebješanin, B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovno-školski udžbenik, Zbornik radova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trnavac, N.D. (1999) Didaktičko-metodička aparatura za rad učenika u osnovno-školskim udžbenicima - analiza radnih naloga za samostalni rad učenika. u: Vrednosti savremenog udžbenika (III), međunarodni simpozijum, zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, III, str. 93-123
Vigotski, L.S. (1996) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit, tom drugi Problemi opšte psihologije
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, 2 - Didaktičke teorije i teorije učenja
Zindović-Vukadinović, G.R. (1994) Vizuelni jezik medija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Zujev, D.D. (1988) Školski udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva