Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2004, vol. 53, br. 1, str. 36-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Uticaj medija na razvijanje motivacije učenika u nastavi geografije
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

Sažetak

Spoljašnji i unutrašnji motivi učenika su veoma važni za nastavu, s tim što bismo prednost ipak mogli dati unutrašnjim motivima, jer oni uspešnije doprinose razvoju trajne i postojane motivacije za školsko učenje. Kao motivi u nastavi trebalo bi da se podstiču: samopotvrđivanje, stav prema učenju, poznavanje tačnog cilja, interesovanje učenika, radoznalost i pozitivni emocionalni odnos prema sadržajima iz geografije. Postoji čitava lepeza didaktičkih faktora koji utiču na buđenje i razvoj interesovanja kod učenika a među njima upotreba medija ima poseban značaj. Pravi put do razvoja interesovanja učenika je ipak transformacija zanimljivog, vizuelnog i sadržaja bliskog životu (što mediji obično nude) u aktivan proces istraživanja istine. Masovna rasprostranjenost u vremenu i prostoru onoga što se medijski saopštava - stvara uslove za brojna dejstva, vidljiva ili prikrivena, obrazovnog, kulturnog i moralnog karaktera. Svesni te činjenice nastavnici bi sve više trebalo da uključuju medije u nastavni proces. U sprovedenom istraživanju, jedan od zadataka bio je da se ispita u kojoj meri upotreba medija u konceptu aktivne nastave može da utiče na razvijanje motivacije učenika. Na kraju istraživanja pokazalo se da upotreba medija u konceptu aktivne nastave ima izrazito pozitivan uticaj na: radoznalost učenika, njihovu istraživačku delatnost, zainteresovanost i druge posmatrane pokazatelje motivacije.

Ključne reči

motivacija učenika; mediji; nastava geografije

Reference

Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V., Kijevčanin, S. (1997) Aktivno učenje - priručnik za primenu aktivnih metoda nastave/učenja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Jančić, M. (2001) Geografske zidne novine. Globus, br. 26
Jovanović, S.S. (2003) Uticaj medija na proces samostalnog sticanja znanja u nastavi geografije. Beograd: Geografski fakultet, magistarski rad
Mastilo, N., Bošnjak, J. (1983) Izbor i upotreba nastavnih sredstava. u: Unapređenje nastave geografije u Jugoslaviji, Beograd: Savez geografskog društva Jugoslavije
Mastilo, N. (1980) Korelacija i dijalektičko jedinstvo nastavnih metoda i nastavnih sredstava. u: Modernizacija pouki geografije, Ljubljana: Geografsko društvo Slovenije
Mužić, V. (1986) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Raičković, Đ. (1980) Problem razvoja interesa u nastavi geografije. u: Modernizacija pouki geografije, Ljubljana: Geografsko društvo Slovenije
Ristić, Ž. (1995) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Romelić, J.M. (1992) Motivaciona uloga didaktičke aparature u savremenim udžbenicima geografije. Globus, br. 22
Vajzović, D. (1979) Osposobljavanje učenika za samostalan rad u nastavi geografije. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Vitič, V.A., Šuler, Č.F. (1966) Audiovizuelna sredstva. Beograd: Vuk Karadžić
Zindović-Vukadinović, G.R. (2001) Učiti o medijima - zašto i kako?. Beograd: Centar za audiovizuelne medije - Medija fokus
Zindović-Vukadinović, G.R. (1995) Mediji kao izvor saznanja i sredstva u nastavi. u: Učitelj u praksi, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Zindović-Vukadinović, G.R. (1994) Vizuelni jezik medija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI