Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:76
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 63, br. 2, str. 311-326
Uzrasne promene u verbalnim sposobnostima učenika
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresablagojenesic@yahoo.com
Ključne reči: razvojne (prirodne) promene; verbalne sposobnosti; individualno napredovanje; uzrast učenika
Sažetak
Rad je deo šireg istraživanja razvoja intelektualnih sposobnosti učenika osmogodišnje škole. Ispitivani su učenici od devete do petnaeste godine u cilju traženja odgovora na pitanja: 1) da li se u verbalnim sposobnostima dešavaju značajne razvojne promene i 2) da li razvojne promene zavise od vrste mentalnih operacija koje registruju testovi. Merenje je vršeno upotrebom devet testova verbalnih sposobnosti. Za analizu su kao polazni podaci korišćena individualna napredovanja. Testiranjem značajnosti promena i razlika između promena utvrđeno je: 1) statistički značajno napredovanje učenika u svim testovima verbalnih sposobnosti, i to na sva tri uzrasna perioda i u pojedinim razredima. 2) intenzitet promena u testovima na pojedinim uzrastima zavisi, pre svega, od psiholoških operacija koje su u osnovi testova. Naime, analize pokazuju: a) učenici šestog razreda su znatno brže napredovali od ostalih u testovima verbalnog osmišljavanja, b) postoji tendencija boljeg napredovanja učenika trećeg i četvrtog razreda u testovima logičkog pamćenja i verbalnih klasifikacija. v) najbolje su napredovali učenici petog, sedmog i osmog razreda u zaključivanju po analogiji i g) napredovanja na testu verbalnog razumevanja skoro da su identična u svim razredima. Prema tome, tempo prirodnih promena zavisi, pre svega, od vrste psiholoških operacija koje registruju primenjeni testovi. U praktičnom smislu rezultati sugerišu da, u nastavi, učenicima starijih razreda treba davati više sadržaja koji će razvijati zaključivanje po analogiji, potom verbalno osmišljavanje, a za učenike mlađih razreda izgleda da su jako pogodni sadržaji koji zahtevaju verbalno razumevanje i klasifikovanje.
Reference
Bayley, N. (1955) On the growth of intelligence. American Psychologist, 10(12): 805-818
Bloom, B.S. (1964) Stability and change in human characteristics. New York, itd: Wiley
Bruner, D. (1969) Kultura i kognitivni razvoj. Psihologija, vol. 11, br. 2, str. 247-265
Bruner, D. (1972) Tok kognitivnog razvoja. Psihologija, vol. 5, br. 1-2, str. 100-112
Bukvić, A. (1974) Modeli teorije zavisno-nezavisnog polja u verbalnim sposobnostima. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Bukvić, A. (1980) Merenje intelektualnih sposobnosti. Psihološka istraživanja, 2, str. 182-222
Carroll, J.B. (1993) Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Clarizio, H.R., Craig, R.C., Mehrens, W.A., ur. (1977) Contemporary issues in educational psychology. Boston, MA, itd: Allyn and Bacon
Ferguson, G.A. (1956) On transfer and the abilities of man. Canadian Journal of Psychology, 10(3): 121-131
Galjperin, P.Ja. (1972) O istraživanju intelektualnog razvoja deteta. Psihologija, vol. 5, br. 1-2, str. 113-123
Gardner, H. (1993) Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books
Gilford, J.P. (1986) Osnove psihološke i pedagoške statistike. Beograd: Savremena administracija
Kvaščev, R. (1967) Razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kvaščev, R. (1974) Razvijanje kreativnog ponašanja ličnosti. Sarajevo: IP Svjetlost - OOUR Zavod za udžbenike
Kvaščev, R. (1981) Mogućnosti i granice razvoja inteligencije. Beograd: Nolit
Lawson, M.J., Kirby, J.R. (1981) Training in information processing algorithms. British Journal of Educational Psychology, 51(3): 321-335
Nešić, B. (2010) Ciljevi nastave u svetlu novijih teorija o transferu i reforma osnovnog obrazovanja. Pedagogija, vol. 65, br. 1, str. 77-90
Nešić, B.V. (2012) Razvoj verbalnih sposobnosti učenika osmogodišnje škole. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 42-2, str. 307-326
Nešić, B.V. (1989) Faktorska i logičko-psihološka analiza jedne grupe testova prostorno-perceptivnih i verbalnih sposobnosti učenika III, V i VII razreda. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, br. 10, str. 63-79
Nešić, B.V. (1998) Nivo razvijenosti prostornih, perceptivnih i verbalnih sposobnosti učenika iz gradske i seoske populacije. Pedagogija, vol. 31, br. 2, str. 55-64
Nešić, B.V. (1993) Vaspitljivost verbalnih sposobnosti kod učenika od trećeg do osmog razreda. Psihologija, vol. 26, br. 3-4, str. 337-352
Nešić, B.V. (1998) Uzrast i transferne promene u inteligenciji učenika. Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology, vol. 1, br. 5, str. 497-505
Nešić, B.V. (2003) Prediction of success in the school by using the primary mental abilities tests. Godišnjak za psihologiju, br. 2, str. 35-44
Nešić, B.V. (2006) Razvojne i transferne promene u primarnim mentalnim sposobnostima. Niš: Filozofski fakultet
Pijaže, Ž. (1975) Učenje i razvoj. Predškolsko dete, br. 3, str. 227-237
Pijaže, Ž. (1963) Psihologija inteligencije. Beograd: Nolit
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rosandić, R., Bukvić, A. (1970) Uticaj socijalno-kulturne sredine na uspeh u rešavanju testova Bine-Simonove skale. Psihologija, vol. 3, br. 2, str. 217-223
Stevanović, B.P. (1934) Razviće dečje inteligencije i beogradska revizija Bine-Simonove skale. Beograd: Srpska kraljevska akademija / SKA, posebna izdanja CII
Stevanović, B. (1970) Socio-kulturna sredina i umna obdarenost kao faktori u određivanju doba umne zrelosti. Psihologija, Vol. 3, Br. 3, 33-47
Thurstone, L.L. (1938) Primary mental abilities. u: Psychometric Monographs, Chicago, itd: University of Chicago Press
Vernon, P.E. (1969) Intelligence and cultural environment. London, itd: Methuen
Vigotski, L.S. (1971) Učenje i razvoj u predškolskom uzrastu. Predškolsko dete, br. 4, str. 58-67
Vučić, L.R. (1972) Razvijanje shvatanja socijalnih odnosa kod učenika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka