Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 138, br. 1-2, str. 105-110
Primena teorije različitih inteligencija u nastavni plan za predmet engleski jezik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija

e-adresanatasabakicmiric@yahoo.com
Ključne reči: teorija različitih inteligencija; nastavni plan za engleski jezik; studenti; nastavnik
Sažetak
Uvod. Teorija različitih inteligencija se smatra inovacijom u učenju engleskog jezika zato što pomaže studentima da razviju svih osam inteligencija koje predstavljaju načine na koje ljudi spoznaju svet oko sebe, rešavaju probleme i uče. To su: verbalna (lingvistička), logička (matematička), vizuelna (prostorna), telesna (kinestetička), muzička (ritmička), interpersonalna, intrapersonalna i prirodnjačka inteligencija. Usmeravajući pažnju na aktivnosti rešavanja problema, nastavnici primenom ove teorije ohrabruju studente da nadgrađuju postojeće znanje, ali i da uče nove jezičke oblasti i veštine. Cilj rada. Cilj rada je bio da se utvrdi značaj implementacije teorije različitih inteligencija u nastavni plan za predmet Engleski jezik, kao i značaj koji ima u edukaciji uopšte. Metode rada. Način na koji je teorija različitih inteligencija primenjena u nastavnom planu, a naročito na jednom predavanju za studente prve godine studijske grupe za farmaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Rezultati. Rezultati završnog ispita iz predmeta Engleski jezik posle primene teorije različitih inteligencija iz februara 2009. godine u poređenju sa završnim ispitom iz juna 2007. pokazali su da je od ukupno 80 studenata 40 dobilo ocenu 10, 16 ocenu 9, 11 ocenu 8, četvoro ocenu 7 i devetoro ocenu 6. Nijedan student nije bio neuspešan na ispitu. Zaključak. Implementacija teorije različitih inteligencija u nastavni plan za predmet Engleski jezik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu ima pozitivan uticaj na učenje engleskog i ujedno povećava interesovanje studenata za učenje stranih jezika. Ova teorija pruža način za bolje razumevanje inteligencije studenata, ali i različite mogućnosti za studente da iskoriste i razviju svih osam inteligencija, a ne samo one koje su im već razvijene kada upišu fakultet.
Reference
Campbell, L., Campbell, B., Dickinson, D. (1993) Teaching and learning through multiple Intelligences. New York: Plume
Campbell, L. (1997) How teachers interpret MI theory. Educational Leadership, 55(1), str. 15-9
Christinson, M.A. (1998) Cooperative learning in the EFL classroom. English Teaching Forum, 36(2), str. 2-13
Christison, M.A., Kennedy, D. (2009) Multiple intelligences: theory and practice in Adult ESL. ERIC Digest, Retrieved Dec 20, http://www.cal.org/caela/esl_resources/digests/MI.html
Christison, M.A. (1996) Teaching and learning language through multiple intelligences. TESOL Journal, 6(1):10-4
Gardner, H., Hatch, T. (1989) Multiple intelligences attend school: Educational implications of the multiple intelligences theory. Educational Researcher, 4-10
Gardner, H. (1993) Multiple intelligences: The theory in practice. New York-Oxford: Basic Books
Gardner, H. (1999) Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books
Gardner, H. (1983) Frames of mind: A theory of multiple intelligences. New York-Oxford: Basic Books
Kornhaber, M.L., Gardner, H., Palmer, J.A., ur. (2001) Fifty modern thinkers on education. From Piaget to the present. London: Routledge
Larsen-Freeman, D. (2000) Techniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press
Lazear, D. (1999) Eight ways of teaching: The artistry of eight ways of teaching with multiple intelligences. Manitoba: Skylight Training & Publishing Inc
Lazear, D. (1999) Multiple intelligence approaches to assessment. Tucson: Zephyr Press
Lin, P.Y. (2006) Multiple intelligences theory and ELT. Taiwan: Department of English NCCU
Richards, J.C., Rodgers, T.J. (1986) Approaches and methods in language teaching. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prilog
objavljen u SCIndeksu: 01.04.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka