Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2011, vol. 53, br. 2, str. 46-65
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/02/2012
Analiza stavova studenata kriminalističko-policijske akademije o efektivnosti terenske obuke u letnjim uslovima
Policijska akademija, Beograd

e-adresa: sasa.milojevic@kpa.edu.rs

Sažetak

Terenska obuka studenata Kriminalističko-policijske akademije predstavlja poseban oblik nastave koji ima svoje mesto i ulogu u studijskim programima Kriminalističko-policijske akademije. Tokom njene realizacije studenti pod specifičnim režimom života i rada usvajaju niz praktičnih znanja i veština neophodnih za efikasno obavljanje policijskih poslova. Ta vrsta posebnog oblika nastave ima dugu tradiciju realizacije u policijskim visokoškolskim institucijama. Dok struktura i forma terenske obuke ostaju nepromenjene, sadržaji koji su se realizovali evoluirali su u skladu sa društvenim i bezbednosnim promenama u zemlji i okruženju. Rezultati ispitivanja stavova studenata Kriminalističko-policijske akademije, sprovedenog nakon realizacije terenske obuke 2011. godine, ukazuju na veliku efektivnost ovog posebnog oblika nastave u procesu podizanja ukupnog nivoa obučenosti studenata za primenu praktičnih znanja i veština koje će im biti neophodne za obavljanje poslova nakon zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Ključne reči

Reference

*** (1998) Elaborat letnjeg logorovanja studenata Policijske akademije 1998. godine. Policijska akademija, Arhiv Kriminalističko-policijske akademije
*** (2005) Elaborat za izvođenje terenske obuke u letnjim uslovima sa studentima Policijske akademije u Nastavnom centru Mitrovo Polje. Policijska akademija, Arhiv Kriminalističko- policijske akademije
Dujković, P. (2006) Policijska potera i prinudno zaustavljanje vozila - iskustva Više škole unutrašnjih poslova u obuci studenata i polaznika kurseva. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 3, str. 465-485
Jevrosimov, A. (2009) Primena naučnih metoda u planiranju i realizaciji dodatne obuke policije na jugu Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 313-328
Kriminalističko-policijska akademija (2007) Elaborat za izvođenje Stručne terenske prakse sa studentima Kriminalističko-policijske akademije u Nastavnom centru Mitrovo Polje. Arhiv Kriminalističko-policijske akademije
Kriminalističko-policijska akademija (2009) Izveštaj o stanju posebnih oblika nastave na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Arhiv Kriminalističko-policijske akademije
Kriminalističko-policijska akademija (2011) Elaborat terenske obuke studenata Kriminalističko-policijske akademije. Arhiv Kriminalističko-policijske akademije
Milić, N. (2009) Obuka policajca pripravnika. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 355-369
Milojević, S., Subošić, D. (2002) Analiza primenjivosti znanja i veština koje se stiču tokom školovanja na Policijskoj akademiji s aspekta obavljanja policijske profesije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 7, br. 2, str. 113-123
Milojević, S. (2010) Optimizacija modela posebnih oblika nastave na kriminalističko-policijskoj akademiji. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 24-55
Milošević, G., Subošić, D., Mićović, D. (2010) Praktična obuka studenata u sistemu visokog policijskog obrazovanja Republike Srbije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 3, str. 93-107
Milošević, G., Subošić, D. (2010) Praktična obuka studenata u sistemu visokog policijskog obrazovanja republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 154-171
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovi metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Nikolić, V. (2003) Savremena edukacija policije. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 2, str. 217-223
Petrović, D., Dujković, P. (2003) Obuka kadrova Ministarstva unutrašnjih poslova - iskustva Više škole unutrašnjih poslova. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 5, str. 773-784
Talijan, M. (2003) Model terenske obuke studenata VŠUP. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 1, str. 58-65
Vidojković, D., Savić, J. (2002) Kibernetski pristup modernom učenju. Bezbednost, Beograd, vol. 44, br. 2, str. 194-201
Vučković, G. (2005) Osnovna obuka za korišćenje i upotrebu službene palice. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 5, str. 840-853
Vučković, G., Dopsaj, M. (2009) Stavovi studentkinja kriminalističko-policijske akademije o nastavi specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 105-115