Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2011, vol. 16, br. 2, str. 149-163
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/12/2011
Testovi iz orijentiringa u proceni uspeha pripadnika policije u terenskoj obuci
Policijska akademija, Beograd

e-adresa: boban.milojkovic@kpa.edu.rs

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

Na uzorku od 36 pripadnika jedinica policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije namenjenih za izvršavanje složenih bezbednosnih zadataka (12 pripadnika Protivterorističke jedinice - grupa 1, 12 pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice - grupa 2, i 12 pripadnika Žandarmerije - grupa 3) proveren je stepen uspešnosti u terenskoj obuci iz policijske topografije u više faza, od kojih su u jednoj korišćeni završni testovi iz orijentiringa. Istraživanje je sprovedeno nakon izvedene teorijske i praktične nastave iz policijske topografije na specijalističkom nivou od strane istog nastavnika. U istraživanju su korišćene tri baterije testova za proveru sposobnosti rešavanja topografskog zadatka u kretanju, s ciljem tačnog i brzog pronalaženja zadate kontrolne tačke bez korišćenja topografske karte, zasnovanih na primeni orijentiring tehnike 'memorijska skor sprint orijentacija' (T-1, T-2 i T-3). U odnosu na merenje uspešnosti rešavanja završnih testova iz orijentiringa tri testirane grupe, koji bi trebalo da procene edukativnu efikasnost pripadnika policije u terenskoj obuci iz policijske topografije, dobijeni rezultati jednofaktorskom univarijantnom analizom varijanse (ANOVA) pokazali su da postoje statistički značajne razlike (p < 0,001) u rezultatima između testiranih jedinica u sva tri testa. Najveća razlika je u testu T-3 (F = 42,880), zatim u testu T-2 (F = 18,503) i na kraju u testu T-1 (F = 10,790). Testom LSD Post Hoc parova grupa utvrđena je statistički značajna razlika između grupa u funkciji pojedinačnog testa, tj. utvrđeno je da između sve tri testirane grupe postoji unakrsna statistički značajna razlika na nivou od p < 0.05, p < 0.01 i p < 0.001. Rezultati testirane populacije uz pomoć navedenih instrumenata opisuju nivo osposobljenosti pripadnika navedenih jedinica iz policijske topografije pojedinačno, s ciljem individualizacije obuke, ali pre svega dokazuju statistički značajnu razliku u nivou obučenosti između grupa koje su učestvovale u istraživanju, kao i svrsishodnost primene tehnika orijentiringa kao sporta od posebnog značaja za policiju i vojsku. Sprovedeno istraživanje ima značaja za unapređenje i optimizaciju sveukupnog procesa visokog policijskog obrazovanja i obuke policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije prema programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Ključne reči

policijska topografija; završni testovi iz orijentiringa; uspeh u terenskoj obuci; pripadnici specijalnih jedinica policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Reference

Bačanac, L., Stevanović, M. (2003) Situacioni i opšti psihološki testovi kao mogući predikrori uspeha u orijentiringu, Sportska medicina, Zbornik sažetaka. u: Prvi srpski kongres sportskih nauka i medicine sporta, Beograd, Sava centar, 2.- 4.10.2003., str. 126-127
Bakovljev, M. (1997) Osnovi metodologije pedagoških istraživanja. Beograd: Naučna knjiga
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998) Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice-Hall Inc, 5th ed
Milojević, S., Subošić, D. (2004) Analiza profesionalne osposobljenosti diplomiranih oficira policije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 1, str. 137-150
Milojević, S. (2010) Optimizacija modela posebnih oblika nastave na kriminalističko-policijskoj akademiji. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 24-55
Milojković, B. (2003) Razlika uspeha studenata Policijske akademije iz topografije osposobljavanih uz primenu orijentiringa i uspeha studenata osposobljavanih na klasičan način. u: Prvi srpski kongres sportskih nauka i medicine sporta, Beograd, Sava centar, 2.-4.10.2003b, str. 56-57
Milojković, B. (2009) Organization model and functional and significance of orientering as University of sport at the Criminalist and police academy in Belgrade. u: FISU conference (XXV), Universiade proceedings: The role of University sports in education and society: A platform for change, Belgrade: Faculty of sport and physical education, str. 147-156
Milojković, B. (2011) Doprinos policijske topografije izgrdnji visokog policijskog obrazovanja u Srbiji. u: Dani Arčibalda Rajsa, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 146−154
Milojković, B. (2009) Policijska topografija - praktikum. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milojković, B. (2007) Savremeni geotopografski materijali za potrebe policije - karakteristike i način korišćenja. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 108-139
Milojković, B., Dopsaj, M., Bačanac, L. (2003) Povezanost između uspešnosti rešavanja specifičnih zadataka iz policijske topografije i motoričkih sposobnosti studenata Policijske akademije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 8, br. 2, str. 39-55
Milojković, B., Dopsaj, M. (2006) Situacioni testovi iz orijentiringa u funkciji predikcije uspeha pripadnika policije u terenskoj obuci iz topografije. Sport Mont, 4(1011): 248-255
Milojković, B.R. (2001) Didaktičko-metodički standard nastave topografije na policijskoj akademiji u Beogradu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 6, br. 2, str. 83-99
Milošević, G., Subošić, D., Mićović, D. (2010) Praktična obuka studenata u sistemu visokog policijskog obrazovanja Republike Srbije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 3, str. 93-107
Milošević, G., Subošić, D. (2010) Praktična obuka studenata u sistemu visokog policijskog obrazovanja republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 154-171
Tenjović, L. (2000) Statistika u psihologiji - priručnik. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Vuletić, Ž., Ilić, A., Milojković, B. (2009) Model geo-topografskog obezbeđenja upotrebe jedinica policije pri intervenciji na uspostavljanju narušenog javnog reda i mira u većem obimu. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 329-354