Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2010, vol. 52, br. 3, str. 24-55
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/03/2011
Optimizacija modela posebnih oblika nastave na kriminalističko-policijskoj akademiji
Policijska akademija, Beograd

Sažetak

Posebni oblici nastave nesumnjivo predstavljaju vrlo značajan segment edukacije studenata Kriminalističko-policijske akademije. Njima studenti usvajaju praktična znanja i stiču veštine neophodne za obavljanje policijskih poslova. Iz tog razloga izuzetno je važno da sadržaji i struktura posebnih oblika nastave u studijskim programima Kriminalističko-policijske akademije budu što valjaniji. Razmatranje problema odvijalo se u dve faze. Prva faza bila je formiranje modela posebnih oblika nastave i njegova optimizacija po više kriterijuma u cilju iznalaženja njihovog redosleda, pri čemu taj redosled postaje obavezujući kada se posebni oblici nastave uvrste u studijski program. Druga faza bila je poređenje optimiziranog modela sa trenutnim stanjem realizacije posebnih oblika nastave u cilju traženja mogućnosti da se studijski programi KPA unaprede. Uvažavajući zaključke i preporuke proistekle iz uporedne analize optimiziranog modela i sadašnjeg načina realizacije posebnih oblika nastave koji su prezentovani u ovom radu, može se doći do valjanijih rešenja pri osposobljavanju studenata Kriminalističko-policijske akademije za primenu praktičnih znanja i veština neophodnih za obavljanje policijskih poslova.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Elaborat Stručne kriminalističke prakse studenata III godine osnovnih akademskih studija - Kriminalističke izborne grupe i Stručne metodičke prakse 2 studenata IV godine osnovnih akademskih studija - Kriminalističke i Bezbednosne. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat Stručne kriminalističko-forenzičke prakse 2 studenata II godine osnovnih strukovnih studija - Kriminalističko-forenzičke izborne grupe i Stručne kriminalističko-forenzičke prakse 3 studenata III godine osnovnih strukovnih. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat Stručne organizaciono-metodske prakse studenata IV godine osnovnih akademskih studija KPA - Policijska izborna grupa i Praktične nastave studenata IV godine studija po NPP PA u letnjem semestru školske 2009/2010. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat Terenske obuke studenata Kriminalističko-policijske akademije u letnjem semestru školske 2009/2010. Beograd: KPA
*** (2009) Studijski program Osnovnih strukovnih i akademskih studija kriminalistike. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat dela Stručne bezbednosne prakse studenata IV godine osnovnih akademskih studija - Bezbednosna izborna grupa u letnjem semestru školske 2009/2010. godine. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat Osnovne obuke za obavljanje policijskih poslova studenata I godine, školska 2009/2010. godina. Beograd: KPA
Brković, V., Milojević, S. (2004) Primena metode višekriterijumskog programiranja (expert choice - programskog paketa), za potrebe tehničko-tehnološkog razvoja i opremanja specijalnih jedinica policije. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 3, str. 406-418
Milojević, S. (2002) Praktični oblici nastave na Policijskoj akademiji, stanje i tendencije - reforma policijskog školstva u Republici Srbiji. Beograd: VŠUP
Milojević, S., Subošić, D. (2004) Analiza profesionalne osposobljenosti diplomiranih oficira policije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 1, str. 137-150
Milojević, S., Subošić, D. (2002) Analiza primenjivosti znanja i veština koje se stiču tokom školovanja na Policijskoj akademiji s aspekta obavljanja policijske profesije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 7, br. 2, str. 113-123
Milošević, G., Subošić, D. (2010) Praktična obuka studenata u sistemu visokog policijskog obrazovanja republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 154-171
Milošević, G., Subošić, D., Mićović, D. (2010) Praktična obuka studenata u sistemu visokog policijskog obrazovanja Republike Srbije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 3, str. 93-107
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovi metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija