Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2012, vol. 17, br. 3, str. 47-59
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Policijska obuka u Republici Srbiji
Policijska akademija

e-adresa: zeljko.nikac@kpa.edu.rs, zeljko.nikac@kpa.edu.rs

Sažetak

Osnovna ideja rada je da ukaže na potrebu da se policijskoj obuci, koja se sprovodi u obrazovnim ustanovama i organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS), posveti adekvatna pažnja, odnosno da se svestranije izuče svi njihovi aspekti. Rad sadrži uvodni deo u kom se razmatraju osnovna problemska i aktuelna pitanja policijske obuke u našoj zemlji, deo koji se odnosi na organizaciju i vrste policijske obuke, zatim predstavljanje i interpretacija metodologije njenog izvođenja po modelu kojim se obučava Engleska policija, a koja je prikazana i izvedena na Kursu za trenere II (izvođač kursa OEBS) na Kriminalističko policijskoj akademiji u Beogradu, i na kraju zaključni deo.

Ključne reči

education; training; police

Reference

*** (2005) Zakon o radu. Sl. glasnik RS
*** (2005) Zakon o policiji. Sl. glasnik RS, br. 101
*** (1993-1997) Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Sl. glasnik RS
*** (2005-2008) Zakon o državnim službenicima. Sl. glasnik RS
Anderson, G., Plecas, D. (2000) Predicting shooting scores from phisical performance data. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(4), str. 525-537
Buerger, M. (2004) Educating and training the future police officer. FBI Law Enforcement Bulletin, Washington
Haberfeld, M. (2002) Critical issues in police training. New Jersey: Prentice Hall
Kešetović, Ž. (2005) Profesionalne karakteristike policajaca i njihov uticaj na efikasnost policijskog delovanja. u: Policija i pretkrivični postupak i prethodni krivični postupak - studija, Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Kešetović, Ž., Keković, Z., Redžepović, U. (2006) Police in Serbia. u: [ur.] World police encyclopedia, New York-London: Taylor&Francis Group, Volume 2. pp. 727-733
Kešetović, Ž. (2005) Uporedni pregled modela obuke i školovanja policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Kukolj, M., Jovanović, A., Ropret, R. (1996) Opšta antropomotorika. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Mcloughlin, C. (1988) The Weaver system: Techniques for handgun combat. International Defense Review, 3, 267-270
Milosavljević, B.J. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Nikač, Ž. (2010) Policija u zajednici. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Pagon, M. (1996) Policing in Central and Eastern Europe - comparing firsthand knowledge with experience from the West. Ljubljana: College of Police and Security Studies
Petz, B. (1992) Psihologijski rječnik. Zagreb: Prosvjeta
Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Prentović, R., Rakić, M. (2002) Mogućnost osavremenjivanja edukacije policijskog kadra za borbu protiv organizovanog kriminala. u: Policija i obrazovanje - zbornik radova, Banja Luka: Viša škola unutrašnjih poslova
Puškar, B., Umićević, M., Mijailović, M. (2010) Reforma osnovne policijske obuke. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 349-359
Savić, A. (2002) Policijsko školstvo na raskršću. Bezbednost, Beograd, vol. 44, br. 2, str. 222-224
Vučković, G., Jovanović, A., Dopsaj, M. (2001) Povezanost između takmičarske efikasnosti gađanja pištoljem na 20 metara i mehaničkih karakteristika sile različitih mišićnih grupa. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, 10, str. 194-201
Vučković, G., Dopsaj, M., Radovanović, R., Jovanović, A. (2008) Efekat osnovne obuke za upotrebu službenog oružja na efikasnost pucanja policajaca oba pola. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 6, br. 2, str. 147-157