Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2013, br. 48, str. 129-136
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/07/2015
doi: 10.5937/gads1348129Z
Angažovanost dece u sportu na teritoriji Beograda
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Sport je antropološka konstanta detinjstva i mladosti, ali i kao takav nedovoljno prisutan vid fizičke aktivnosti u skladu sa savremenim uslovima života i potrebama omladine. Predmet ovog rada je angažovanost dece u sportu na teritoriji grada Beograda. Cilj rada je utvrđivanje mogućih razlika u sportskoj angažovanosti između dečaka i devojčica. Neeksperimentalno istraživanje anketnog tipa sprovedeno je na uzorku od 1279 ispitanika oba pola (ženskog = 640; muškog = 639), uzrasta od 10 do 15 godina. Za potrebe ovog istraživanja primenjen je nestandardizovani anketni upitnik, otvorenog tipa. Izračunavanje statističke značajnosti razlika između grupa izvršeno je pomoću Hi-kvadrat testa (c2) nezavisnosti, pri zaključivanju na nivou značajnosti 0.01. Na osnovu dobijenih rezultata utvrđena je statistički značajna razlika, pa se može zaključiti da je angažovanost dece u sportu različita na teritoriji grada Beograda u odnosu na pol.

Ključne reči

Reference

Bačanac, Lj., Petrović, N., Manojlović, N. (2009) Priručnik za roditelje mladih sportista. Beograd: Republički zavod za sport
Bačanac, Lj., Radović, M., Vesković, A. (2007) Specificities of motivational profile of young athletes of Serbia. Serbian journal of sports sciences, 1: 21-28
Caspersen, C.J., Pereira, M.A., Curran, K.M. (2000) Changes in physical activity patterns in the United States, by sex and cross-sectional age. Medicine and science in sports and exercise, 32(9): 1601-9
Mitić, D., et al. (2010) Angažovanost u rekreaciji građana Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo omladine i sporta republike Srbije
Nedeljković, D. (2010) Deca, mediji i trosenje budžeta slobodnog vremena. Medijski dijalozi, 4: 339-354
Pantić, D. (1980) Priroda interesovanja. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Petrović, J., Zotović, M. (2010) Same or different: Leisure time of young people in Vojvodina and in the rest of the world. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 130, str. 73-88
Radisavljević, J.S. (2009) Fizički self-koncept, motoričke sposobnosti i fizičko vežbanje učenika osnovne škole. Beograd: Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Riddoch, C.J., Bo, A.L., Wedderkopp, N., Harro, M., Klasson-Heggebø, L., Sardinha, L.B., Cooper, A.R., Ekelund, U. (2004) Physical activity levels and patterns of 9- and 15-yr-old European children. Medicine and science in sports and exercise, 36(1): 86-92
Sallis, J.F., Prochaska, J.J., Taylor, W.C. (2000) A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Med Sci Sports Exerc, 32(5): 963-75
Smoll, F.L., Magill, R.A., Ash, M.J. (1988) Children in sport. Champaign: Human Kinetics Books
Telama, R., Yang, X. (2000) Decline of physical activity from youth to young adulthood in Finland. Med Sci Sports Exerc, 32(9): 1617-22
Trost, S.G., Pate, R.R., Sallis, J.F., Freedson, P.S., Taylor, W.C., Dowda, M., Sirard, J. (2002) Age and gender differences in objectively measured physical activity in youth. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34(2): 350-355
Živković, M., Stamenković, M., Pantelić, S. (2013) Zainteresovanost za sportsko - rekreativne aktivnosti učenika i učenica grada Niša. u: Treća konferencija 'Nauka i zdravlje', Banja Luka