Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:73
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:72
članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Ekonomski signali: poslovni magazin
2014, vol. 9, br. 2, str. 105-122
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 19/05/2015
doi: 10.5937/ekonsig1402105T
Savremeni koncepti obračuna troškova - osvrt na specifičnosti ABC metode
aVisoka ekonomska škola strukovnih studija Peć, Leposavić
bPrivremeni organ opštine Uroševac

Sažetak

Novi uslovi poslovanja u kome je prisutnost turbulentnih promena u okruženju veoma izražena, zahtevaju znantno više nego ranije, relevantne i pouzdane informacije koje predstavljaju veoma bitnu podršku menadžmentu u svim fazama procesa donošenja odluka. U zemljama sa razvijenom tržišnom i konkuretskom ekonomijom nastaju novi pristupi, filosofije, koncepti i tehnike u oblasti računovodstva troškova. Razvoj preduzeća visokih tehnologija i pojava globalizacije poslovanja dovode u pitanje kvalitet računovodstvenih informacija dobijenih na osnovu tradicionalnih metoda obračuna troškova i potrebno je izvršiti izmenu koncepcije prilikom utvrđivanja cene koštanja proizvoda. S tim u vezi, upravljačko računovodstvo treba da obezbedi informacionu podršku za upravljanje preduzećima koje u osnovi ima zahteve kupaca, interne procese, kontinuirano poboljšanje poslovanja i slično. A to je moguće samo uz primenu savremenih koncepta obračuna troškova čime će se obezbediti efikasno upravljanje troškovima i preduzećem u savremenim uslovima poslovanja.

Ključne reči

savremeni koncepti obračuna troškova; novi usloviposlovanja; upravljačko računovodstvo; menadžment

Reference

Antić, L. (2008) Obračun troškova po aktivnostima i teorija ograničenja u funkciji donošenja poslovnih odluka - zbornik radova. Zlatibor: SRRS
Antić, L. (2003) Obračun troškova po aktivnostima u funkciji upravljanja savremenim preduzećem. Niš: Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Antić, L., Novićević, B. (2011) Obračun ciljnog troška u funkciji realizacije generičkih strategija. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 8, br. 3, str. 247-261
Benjamin, S.B. Design and Manage to Life Cycle Cost. Portland: M/A press
Cooper, R. (1997) Target costing and value engineering. Portland, Oregon: Productivity Press
Drury, C. (2001) Management accounting for business decisions. London: Thomson Learning
Kaplan, R.S., Atkinson, A. (1997) Advanced management accounting. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Lalević, A. (2007) Računovodstvo ciljnih troškova - targent costing. Podgorica: Ekonomski fakultet
Malinić, C. (2008) Upravljanje troškovima kroz lanac vrednosti preduzeća - strategijski pristup jačanju troškovne konkurencije. u: 12. kongres SRRRS, Zbornik radova, Banja Vrućica
Malinić, S. (2009) Savremeni računovodstveni sistem- odgovor na izazove promena u okruženju, preduzeću i menadžmentu. u: 40. Simpozijum SRRS, Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja, Zlatibor
Malinić, S. (2010) Odgovornost upravljačkih računovodja u primeni savremenih koncepata upravljanja troškovima. u: Mogućnosti i ograničenja razvoja računovodstvene profesije u Srbiji , Simpozijum Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja (XLI ), Zlatibor, 181-199
Malinić, S. (2008) Upravljačko-računovodstveni aspekt Kaizen Costing-a. Računovodstvo, vol. 52, br. 3-4, str. 3-13
Novićević, B. (1993) Računovodstveni troškova zasnovano na aktivnostima. Knjigovodstvo, Beograd, br. 1
Novićević, B.M., Antić, L. (2009) Upravljačko računovodstvo. Niš: Ekonomski fakultet
Sekerz, V. (2007) Koncept upravljanja troškovima kroz lanac snabdevanja. u: Zbornik radova sa 38. simpozijuma SRRS, Zlatibor
Todorović, N. (2009) ABC metoda u upravljanju troškovima. u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 3
Trklja, R. (2013) Upravljačko računovodstvena podrška sistemu motivisanja i nagrađivanja zaposlenih u modernim preduzećima. Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Doktorska disertacija