Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2012, vol. 9, br. 2, str. 193-204
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Poslovanje 'Just in Time' i upravljanje ukupnim kvalitetom u cilju postizanja konkurentne prednosti preduzeća
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: ljilja.antic@eknfak.ni.ac.rs

Projekat

Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak

Poslednjih decenija mnoga preduzeća se suočavaju sa drastičnim promenama u uslovima poslovanja. U takvim uslovima postizanje i održanje konkurentskih prednosti postaje znatno teže. Izbor adekvatne strategije i odgovarajućih faktora uspeha bazira se na stvaranju vrednosti za kupce koja postaje suština postizanja konkurentskih prednosti. Kontinuirano traganje za novim idejama i sistemima poslovanja obezbeđuje proizvode visokog kvaliteta u trenutku kada su potrebni i po ceni koja je prihvatljiva za kupce. Da bi se takav proizvod proizveo neophodno je eliminisati aktivnosti koje ne dodaju vrednost proizvodu, smanjiti, pre svega, zalihe i defekte, kao i obezbediti 100 % pravovremenu isporuku. U tom procesu posebnu ulogu i značaj imaju sistem poslovanja 'tačno na vreme' (Just in Time), koji menja strukturu troškova kroz smanjenje opštih troškova poslovanja, Backflush obračun troškova, koji racionalizuje postupak praćenja i analize troškova i upravljanje ukupnim kvalitetom (Total Quality Management), koje vodi obezbeđenju visokog kvaliteta proizvoda kroz uključivanje svih zaposlenih i postizanje izvrsnosti svakog aspekta preduzeća.

Ključne reči

konkurentska prednost; Just in Time; Backflush Costing; Total Quality Management

Reference

Antić, L., Stevanović, T. (2011) Backflush obračun troškova i throughput računovodstvo. Teme, vol. 35, br. 3, str. 1011-1032
Blocher, E., Stout, D., Cokins, G. (2010) Cost management - a strategic emphasis. Boston: McGraw-Hill
Burch, J. (1994) Cost and management accounting: A modern approach. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Drury, C. (2002) Management accounting for business decisions. United States: Thomson
Horngren, C.T., Foster, G., Datar, S.M. (2002) Osnove troškovnog računovodstva - upravljački aspekt. Sarajevo: Udruženje računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine
Markovski, S. (1993) Sistem poslovanja 'tačno na vreme' i njegov računovodstveni tretman. Knjigovodstvo, 38(5): 7-16
McWatters, C.S., Morse, D.C., Zimmerman, J.L. (2001) Management accounting. New York, itd: McGraw-Hill
Novićević, B.M., Antić, L. (1999) Upravljanje totalnim kvalitetom i obračun troškova zasnovan na aktivnostima. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 1, br. 7, str. 1-8
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (1997) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja