Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2012, br. 27, str. 83-94
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Značaj merenja finansijskih performansi u divizijama
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: ivana@ef.uns.ac.rs, suncica@ef.uns.ac.rs

Sažetak

Veliki poslovni subjekti u dinamičnom poslovnom okruženju usmereni su na kreiranje divizija sa različitim stepenom nezavisnosti, ovlašćenja i odgovornosti u smislu postizanja ciljeva poslovnog subjekta. Divizijama je neophodno delegiranje ovlašćenja u poslovnom subjektu, kao i planiranje, merenje i kontrola performansi u divizijama i poslovnom subjektu kao celini, u funkciji motivisanja divizija ka ostvarivanju njihovih ciljeva kroz ostvarivanje ciljeva celine. Iako adekvatno merenje uspeha divizija zahteva finansijske i nefinansijske mere performansi, u ovom radu istakli smo finansijska merila performansi divizija. Adekvatno merenje performansi podržava ostvarenje strategije i ciljeva poslovnog subjekta. U tu svrhu, neophodno je organizovati divizije kao centre odgovornosti sa sopstvenim ovlašćenjima i odgovornostima, u kojima se performanse mogu meriti i kontrolisati na različite načine za različite korisnike. Najčešće metode za merenje performansi su profit, povrat na ulaganja, rezidualni dobitak i dodata ekonomska vrednost (DEV).

Ključne reči

Reference

*** (2010) Economic value added. Investopedia, www.investopedia.com/university/EVA/default.asp
Dmitrović-Šaponja, L., Milutinović, S. (2009) The EVA method: Contemporary concept of business performance measuring. Strategic Management, 14(2): 60-65
Drury, C. (2001) Management accounting for business decisions. London: Thomson Learning
Fitzgerald, L. (2007) Performance measurement. u: Issues in Management Accounting, London: Prentice Hall, 223-241
Gajić, Lj., Medved, I. (2009) Functions and importance of segment reporting in an agricultural company. u: Aspects and vision of applied economics and informatics, 4th International Congress, Book of Proceedings, 623-628
Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S., Foster, G. (2005) Management and cost accounting. London: Prentice Hall, http://www.investopedia.com/university/EVA/default.asp (date of availability 28th August 2011)
Kraus, K., Lind, J. (2007) Management control in inter-organisational relationships. u: Issues in Management Accounting, London: Prentice Hall, 269-296
Malinić, D.C. (1999) Divizionalno računovodstvo - računovodstveno izveštavanje po profitnim i investicionim centrima. Beograd: Ekonomski fakultet
Wet, J. (2005) EVA versus traditional accounting measures of performance as drivers of shareholder value: A comparative analysis. Meditari Accountancy Research, vol. 13, br. 2, str. 1-16