Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2005, br. 14, str. 201-210
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Računovodstvo u savremenim uslovima privređivanja
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

Poslednjih godina, sa promenom okruženja, računovodstvo doživljava transformaciju, menja svoju ulogu i značaj. Pošto je računovodstvo postalo kičma interne ekonomije, nezamislivo je govoriti o uspešnom upravljanju bez obrazovanih i sposobnih računovođa. Tri najvažnije stvari čine uspeh poslovnog subjekta - to su tzv 3P (3P: Person accountants, Product and Profit). Savremeni model kompleksnog procesiranja poslovnih događaja zasnovan na bazi podataka čuva sve informacije. Brojni korisnici informacija mogu da odaberu iz baze podataka sve što im treba i da sačine finansijske izveštaje za njihove potrebe. Ova baza računovodstvenih podataka (finansijskih i nefinansijskih) zadovoljavajućeg kvaliteta i kvantiteta može poslužiti menadžmentu za donošenje poslovnih odluka. Sa aspekta prikupljanja informacija, od najvećeg interesa za računovođe su: internetski servis World Wide Web, servis dostavnih lista (Mailing lists), korisnički diskusioni skupovi (UseNet Discussion Groups) i skupovi za distribuciju vesti (NewGroups).

Reference

Atkinson, A.A., Banker, R.D., Kaplan, R.S., Young, M.S. (1995) Management accounting. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Drury, C. (2001) Management accounting for business decisions. Cincinnati, OH: South-Western Publishing
Horngren, C.T., Foster, G., Datar, S.M. (1997) Cost accounting: A managerial emphasis. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Ingram, R.W., Albright, T.L., Hill, J.W. (2003) Managerial accounting: Information for decisions. Canada: South-Western
Kaplan, R.S. (1990) The four-stage model of cost systems design. Management Accounting, February
Leitch, R., Davis, R. (1992) Accounting information systems: Theory and practice. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Louderback, J.G., Holmen, J.S. (2003) Managerial accounting. Mason, OH: Thomson South-Western
Pahler, A.J. (2003) Advanced accounting: Concepts and practice. Mason, OH: Thomson South-Western
Panian, Ž. (2004) Prikupljanje informacija značajnih za rad računovođa putem Interneta. Računovodstvo i finansije, Zagreb, br. 5
Weetman, P. (1999) Financial and management accounting: An introduction. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall