Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2007, br. 17, str. 127-133
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 03/12/2007
Uloga i sadržina revizorskog izveštaja
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

Eksterna revizija je aktivnost provere finansijskih izveštaja preduzeća sa ciljem izražavanja mišljenja o tome da li su dati izveštaji usaglašeni sa odgovarajućom računovodstvenom regulativom. Revizorsko mišljenje je ključni elemenat i cilj procesa revizije i ono mora biti dato na jasan način kako kod korisnika ne bi ostala dilema u pogledu nalaza revizije. Zbog toga se izražavanje mišljenje, u skladu sa revizijskim standardima, formalizuje na način koji osigurava uniformnost, jasnoću i preciznost datog mišljenja. U radu je objašnjena potreba za revizijom i njena uloga, a potom su prikazane osnovne forme revizorskog izveštaja u zavisnosti od mišljenja revizora.

Ključne reči

revizija; finansijski izveštaj; korisnici izveštaja; vrste revizorskog mišljenja; standardi revizije

Reference

American Accounting Association, The Committee on basic auditing concepts (1972) A statement of basic auditing concepts. Sarasota, Accounting Review - Supplement
American Institute of Certified Public Accountants (2001) Codification of statements on auditing standard. New York
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2004) Revizija - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Andrić, M., Jakšić, D. (2000) Izveštaj revizora o računovodstvenom izveštaju. u: Simpozijum računovođa i revizora Republike Srpske (IV), Banja Vrućica
Andrić, M., Jakšić, D. (2000) Revizija računovodstvenih izveštaja u procesu globalizacije. u: SymOrg, Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Arens, A.A., Loebbecke, J.K. (2000) Auditing: An integrated approach. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Jakšić, D., Andrić, M. (2003) Fer prezentacija računovodstvenih izveštaja - uniformnost vs. fleksibilnost. Računovodstvo, vol. 48, br. 5-6, str. 38-44
Porter, B., Simon, J., Hatherley, D. (1996) Principles of external auditing. New York, itd: Wiley