Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Norma
2001, vol. 7, br. 3, str. 59-78
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/03/2009
Vannastavne aktivnosti i učeničko stvaralaštvo
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Empirijskim istraživanjima utvrđeno je da se sve do polaska u školu kod dece razvija kreativnost. To naročito podstiče stil i opšta atmosfera u kojoj se predškolska deca neguju i vaspitavaju, a naročito primena igre i drugih slobodnijih i dečjim potrebama primerenijih vaspitne aktivnosti. Razlog zbog kojeg u školskom periodu dolazi do redukcije kreativnog ponašanja učenika najčešće se dovodi u vezu, posebno kada je reč o nastavi, sa školskim normama, učenicima nametnutim i od strane nastavnika usmeravanim aktivnostima i sadržajima rada. S obzirom da su vannastavne aktivnosti više od nastave utemeljene na slobodnom opredeljivanju i unutrašnjoj motivaciji učenika za očekivati je da se posredstvom njih može i u školskom periodu očuvati kreativnost. Tim pre jer se radi o nižim razredima osnovne škole, tj. o uzrastu koji je hronološki blizak i po mnogo čemu sličan predškolskom uzrastu. Pošto u našoj osnovnoj školi još uvek vannastavne aktivnosti nisu na odgovarajući način postavljene njihovo podsticajno dejstvo na razvoj kreativnosti nije dovoljno iskorišćeno. To se nije desilo a bilo je moguće naročito s obzirom na slobodu, spontanost, unutrašnju motivisanost, raznovrsnost i druge njihove bitne karakteristike. Da bi se proverila takva njihova svojstva na nivou nižih razreda osnovne škole pripremljen je poseban idejni istraživački projekt. U pitanju je eksperimentalna provera uticaja na razvoj učeničkog stvaralaštva jedne savremeno postavljene koncepcije i odgovarajućih programskih osnova vannastavnih aktivnosti.

Ključne reči

Reference

Amabile, T.M. (1983) The social psychology of creativity. Berlin, itd: Springer Verlag
Amonašvili, Š.A. (1999) Škola života. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Andevski, M.J. (1997) Uvod u ekološko obrazovanje. Novi Sad: Filozofski fakultet
Barren, F. (1972) Artists in the making. New York
Barth, A. (1983) Uvod u psihologiju stvaralaštva. Novi Sad
Duraković, M. (1978) Dodatni odgojno-obrazovni rad vježbanjem kreativnih sposobnosti nadarenih učenika. Pedagoški rad, Zagreb, vol. 33, br. 5-6, str. 232-236
Đorđević, B. (1996) Daroviti učenici i (ne)uspeh. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Đukić, M.V. (1995) Didaktički činioci individualizovane nastave. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju
Filipović, N.S. (1988) Mogućnosti i dometi stvaralaštva učenika i nastavnika. Sarajevo: Svjetlost
Gojkov, A. (2000) Daroviti - bibliografija. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Gordon, W.J. (1961) Synestice: The development of creative capacity. N.Y
Guilford, J.P. (1968) Intelligence, creativity and their educational implications. San Diego
Ilić, M. (1979) Teorija i filozofija stvaralaštva. Niš: Gradina
Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V., Kijevčanin, S. (1972) Aktivno učenje - priručnik za izvođenje kooperativnog seminara primene aktivnih metoda u nastavi. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Janković, P. (1986) Uloga vaspitača u samostalnim aktivnostima dece. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 9-10
Janković, P.O. (1994) Profesionalno usmeravanje, selekcija i obrazovanje učitelja. Novi Sad: Pedagoška akademija
Jukić, S.A. (2001) Nastava u kojoj učenik misli. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Kamenov, E.E. (1986) Igramo se, otkrivamo, stvaramo. Novi Sad: Dnevnik
Kamenov, E.E. (1990) Predškolska pedagogija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, knj. II
Kamenov, E.E. (1995) Program za razvoj dečije kreativnosti. Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, 1. str. 53-59
Karlavaris, B., Barat, A., Kamenov, E. (1988) Razvoj kreativnosti u funkciji emancipacije ličnosti putem likovnog vaspitanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Karlavaris, B., Kraguljac, M. (1981) Razvijanje kreativnosti putem likovnog vaspitanja u osnovnoj školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Kaurin, Lj. (2001) Učenik u nastavna tehnologija. Novi Sad: Filozofski fakultet, rukopis doktorske disertacije
Kvaščev, R. (1969) Stvaralaštvo i kriterijumi stvaralaštva. Pedagogija, vol. 5, br. 4, str. 586-605
Kvaščev, R. (1976) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Izdavačko informativni centar studenata
Kvaščev, R. (1980) Podsticanje i sputavanje stvaralačkog ponašanja ličnosti. Sarajevo: Svjetlost
Kvaščev, R. (1977) Kako razviti stvaralačke sposobnosti - proces stvaranja i pronalaženja - vežbe i rešenja. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Kvaščev, R., Đurić, Đ.M., Krkljuš, S. (1989) Sposobnosti, osobine ličnosti i uspeh učenika. Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika
Lavrnja, I. (1985) Učenik kao subjekt vaspitanja. Rijeka
Lipovac, M. (1992) Obrazovanje u inoventivno-inovativna kreativnost. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Marjanović, A. (1987) Savremena shvatanja o stvaralaštvu. Predškolsko dete, Beograd, br. 1-4
Miel, A. (1968) Kreativnost u nastavi. Sarajevo: Svjetlost
Nil, A.S. (1979) Slobodna deca Samerhila. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Pavlović, B. (1995) Školica pametnica - program podsticanja kreativnih ispoljavanja kod dece predškolskog uzrasta. u: Viša škola za obrazovanje vaspitača [ur.] Zbornik 1, Vršac
Pervišić, V. (1987) Izvan nastavne aktivnosti i stvaralaštvo. Zagreb: Školske novine
Petrov, N. (1995) Kreativnost u vospituvanjeto. Bitola
Poljak, V. (1978) Stvaralaštvo u školi. Pedagoški rad, Zagreb, br. 5-6
Ponomarev, V. (1987) Psihologija tvorčesta. Moskva
Prince, G.M. (1970) The practice of creativity: A manual for dynamic group problem solving. New York, itd: Harper and Row
Radoš-Mirković, K. (1983) Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rakić, V. (1946) Vaspitanje igrom i umetnošću. Beograd, itd: Prosveta
Rodić, R. (1986) Društveno-pedagoški aspekti pada škole izvan nastave. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 9-10
Stevanović, B. (1991) Stvaralačko mišljenje. Beograd: Rad
Stevanović, M. (1992) Uticaj sredinskih faktora na kreativnost nastavnika i učenika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, br. 3
Stojaković, P. (1997) Neke karakteristike savremenih modela podsticanja i razvijanja kreativnosti i darovitosti u nastavi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, br. 3, str. 217-226
Šefer, J.P. (2000) Kreativnost dece - problemi vrednovanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Torrance, P.E. (1986) Kreativnost kod predškolske dece. Predškolsko dete, br. 1
Torrencce, P. (1967) Examples of learning experiences in reading and literature to facilitate creative behavior. The University of Gorgia
Vilotijević, M.V., Glejzer, G.D., ur. (1999) Pedagoška reforma škole - zbornik radova rusko-jugoslovenskog simpozijuma. Moskva: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije