Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2010, vol. 5, br. 17, str. 119-136
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/04/2011
Dog-whistle - rečnik moderne demokratije
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresa: vcvetkovska-ocokoljic@megatrend.edu.rs

Sažetak

U ovom radu će se istraživati dog-whistle tehnika komunikacije, koja se koristi u modernoj demokratskoj politici. Ova tehnika je dobila metaforičan naziv po psećoj pištaljci, čiji zvuk čuju psi ali ga ne čuju ljudi. Na isti način, političari šalju određene kodirane poruke ciljnoj grupi koja ih 'čuje' dok ostali ostaju u 'tami'. Osnovne karakteristike dog-whistle poruke su dvosmislenost (različiti primaoci čuju različite poruke) i mogućnost poricanja. Uloga medija u prenošenju dog-whistle poruka je od presudne važnosti s obzirom na to da je moderna politička praksa utemeljena u medijima, koji usled prirode prenosa informacija, omogućavaju manipulaciju masovnim stanovništvom. Tako je naglasak ovog istraživanja na načinu na koji određenu poruku shvata ciljna grupa pre nego na 'izvornoj' poruci određenog političara. Rad sadrži objašnjenje delovanja dog-whistle tehnike, sa navedenim metodama kojima se ona koristi. U radu su dati primeri američkih i australijskih političara koji koriste dog-whistle tehniku. Takođe, dati su pojedinačni primeri primene ove tehnike na srpskoj političkoj sceni. Kroz navedene primere moguće je utvrditi postojanje i delovanje dog-whistle tehnike, kako na svetskom tako i na lokalnom (srpskom) nivou. Primeri koji su dati u ovom radu ukazuju na činjenicu da srpski političari ne zaostaju za svetskim političkim trendovima.

Ključne reči

Reference

*** Place of race in Australian political ideology. Australian Journal of Political Science, 33(2), str. 167-186
*** (1998) Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd: Biblijsko društvo, prev. Đura Daničić i Vuk Karadžić
Albertson, B. (2006) Dog-Whistle Politics, Coded Communication and Religious Appeals. Princeton: Center for the Study in Democratic Politics (CSDP)
Balibar, E. (2003) Mi, građani Evrope?. Beograd: Čigoja
Cooperman, A. (2004) Bushs References to God Defended by Speechwriter: President Does Not Claim Divinity Is on His Side. Washington Post
Fear, J. (2007) Under the Radar: Dog-whistle politics in Australia. Australia: The Australia Institute
Kasirer, E. (1985) Filozofija simboličkih oblika. Novi Sad: Dnevnik
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Klosovska, A. (2001) Sociologija kulture. Beograd: Čigoja štampa
Malešević, M. (2006) Pravoslavlje kao srž 'nacionalnog bića' postkomunističke Srbije. u: Divac Zorica [ur.] Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu u Srbiji i Bugarskoj - Balkanska transformacija i evropska integracija, Zbornik EI SANU, Beograd: Etnografski institut, 22, 99-119
Malešević, M. (2005) Tradicija u tranziciji: U potrazi za 'još starijim i lepšim' identitetom. u: Gavrilović Ljiljana [ur.] Etnologija i antropologija: stanje i perspektive, Beograd: Etnografski institut SANU, 219-234
Malinovski, B. (1971) Magija, nauka i religija. Beograd: Prosveta
Miheev, C. (2010) Pjanoe televidenie
Mitchell, T.W.J. (1986) Iconology, image, text, ideology. Chicago: University of Chicago Press
Mitchell, T.W.J. (2005) What do picture want? the lives and loves of images. Chicago: University of Chicago Press
Obolenski, D. (1991) Šest vizantijskih portreta. Beograd: Srpska književna zadruga
Wilson, S., Breusch, T. (2004) Where the divides lie: Politicians, public opinion and anti-elite politics. u: Sawer M., Hindess B. [ur.] US and Them: Anti-Elitism in Australia, Curtin: University of Technology & Perth - Australian Research Institute, str. 161-181