Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 3, str. 142-157
Privatne vojne kompanije kao faktor bezbednosti - prednosti i nedostaci
Vojnobezbednosna agencija, Ministarstvo odbrane Republike Srbije

e-adresalabovicdejan@gmail.com
Ključne reči: privatne vojne kompanije; plaćenici; poslovni provajderi; bezbednosne usluge; privatizacija bezbednosti
Sažetak
U istoriji oružanih sukoba angažovanje najamnika i najamničke vojske bilo je uobičajena praksa, a u moderno doba, zbog mnoštva asimetričnih pretnji, potrebe nacionalnih država nalažu postizanje i održavanje spoljašnje i unutrašnje stabilnosti. Naime, priroda savremenih društvenih odnosa i liberalizacija države nad instrumentima sile uslovili su komercijalizaciju i privatizaciju bezbednosnih usluga koje je ranije isključivo pružala država, odnosno pojavu profesionalno organizovanih i registrovanih privatnih aktera bezbednosti. Tako je u pojedinim razvijenim zemljama sveta došlo do formiranja privatnih vojnih kompanija sa jasnom organizacionom i korporativnom strukturom za pružanje različitih bezbednosnih usluga. Te usluge variraju od strateških, taktičkih i tehnoloških saveta, obuke i logističke podrške, do pružanja isključivo vojnih (borbenih), obaveštajnih i bezbednosnih usluga vladama raznih država, multinacionalnim korporacijama, međunarodnim organizacijama, nevladinim agencijama i ostalim nedržavnim subjektima. U takvoj situaciji, razvijene zemlje i zemlje u razvoju za ostvarivanje i održavanje svoje ukupne stabilnosti pribegavaju efikasnom korišćenju različitih bezbednosnih usluga privatnih aktera bezbednosti, sa različitim obrazloženjem njihovog angažmana u javnosti. To otvara polje novog odnosa prema bezbednosti u kojoj privatni akteri igraju sve značajniju ulogu. Privatne vojne kompanije nisu prolazni fenomen ili pojava, naprotiv, one će predstavljati veoma važnog snabdevača privatnim vojnim i bezbednosno-obaveštajnim uslugama u budućnosti. U vezi s tim, u radu se na generalni i sistematski način sagledava uloga privatnih vojnih kompanija u svetu, karakter njihovog delovanja, organizaciona struktura, operativne prednosti i operativni nedostaci, sa posebnim osvrtom na njihov položaj na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Reference
*** (2005) Report by the Swiss federal council on private security and military companies. Geneva: Swiss Federal Council, http://www.dcaf.ch/index.cfm, 15.4.2015
*** (1996) Mala politička enciklopedija. Beograd, str. 57
Abrisketa, J. (2007) Blackwater - mercenaries and international law. Madrid: FRIDE - Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
Avant, D.D. (2007) The Market for Force - the consequences of privatizing security. Cambridge: Cambridge University Press
Bakreski, O. (2010) Specifične karakteristike odlučivanja u bezbednosnom menadžmentu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 3, str. 27-38
Brnardić, V. (2009) Naoružanje šibenske vojne posade sredinom 15. stoljeća. u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb: HAZU, Vol. 26
Carlos, O. (2010) Private armed forces and global security, contemporary military, strategic, and security issues. Santa Barbara, California – Denver, Colorado – Oxford, England: ABC-CLIO LLC
DCAF Backgrounder (2006) Private military companies. Geneva: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Duraković, A. (2011) Plaćenici, privatne vojne kompanije i njihov tretman u međunarodnom pravu. Polemos, Zagreb, Vol. XIV, No. 28
Gaultier, L., Hovsepian, G., Ramachandran, A., Wadley, I., Zerhdoud, B. (2001) The mercenary issue at the UN commission on human rights: The need for a new approach. London: International Alert
Goddard, C.S. (2001) The private military company: A legitimate international entity within modern conflict. Fort Leavenworth, SA: Faculty of the U.S. Army Command
Kesić, Z. (2009) Specifični pojavni oblici privatnog obezbeđenja u svetu. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 193-207
Litavski, J. (2012) Izazovi privatnog sektora bezbednosti u novom veku. Beograd: Centar za evroatlantske studije - CEAS
Ljuština, A. (2013) Neverbalna komunikacija i bezbednosna kultura u sistemu obezbeđenja lica i imovine. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 1, str. 98-108
Maogoto, N.J., Sheehy, B. (2006) Contemporary private military firms under international law: An unregulated ‘gold rush‘. Adelaide Law Review, Vol. 26, No. 2, Adelaide AU
Mathieu, F., Dearden, N. (2002) Corporate Mercenaries: The threat of private militry and security companies, War on Want. London: Development House
O`brien, A.K. (2000) PMCs myths and mercenaries: The debate on private military companies. RUSI Journal, Taylor & Francis, London, Vol. 145, Issue 1
Pavlović, G. (2011) Pravo private bezbjednosti - uporedna studija. Banja Luka
Plačkov, R. (2009) Policija i privatni sektor bezbednosti sa posebnim osvrtom na detektivsku delatnost. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 76-91
Romić, M., Pavlović, G. (2011) Neki aspekti odgovornosti država za akcije privatnih vojnih kompanija. Politeia, Banja Luka, br. 2, str. 319-332
Savić, M. (2007) Ekspanzija privatnih vojski. Vreme, br. 876, www.vreme.com, 15.4.2015
Scheimer, M. (2009) Separating private military companies from illegal mercenaries in international law: Proposing an international convention for legitimate military and security support that reflects customary international law. American University International Law Review, Vol. 24, Issue 3, Washington, DC
Schreier, F., Caparini, M. (2005) Privatising security: Law, practice and governance of private military and security companies. Geneva: Centre for the Democratic Control Armed Forces, Occasional Paper - № 6
Shulz, S., Yeung, C. (2005) Private military and security companies and gender. u: Bastick Megan, Valasek Kristin [ur.] Gender and security sector reform toolkit, Geneva: DCAF & OSCE
Singer, P.W. (2008) Corporate warriors: The rise of the privatized military industry. Ithaca: Cornell University Press
Singer, W.P. (2003) Peacekeepers, Inc. Policy Review, 59, pp. 34-35
Singer, W.P. (2004) The private military industry and Iraq: What have we learned and where to next?. Geneva: DCAF, Policy Paper
Živković, I. (2010) DYNCORP - privatna kompanija za državne ratove, za državne tajne i tajne državne udare
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1503142L
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka