Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2004, br. 39, str. 219-227
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Kvantitativne razlike osnovnih antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica u predškolskom uzrastu
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja + Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Sažetak

Na uzorcima od 184 dečaka i 131 devojčice, uzrasta 4-6 godina, bila je primenjena baterija od 3 antropometrijske mere i 7 motoričkih testova. Primenom kanoničke diskriminativne analize, kako u celokupnom uzorku ispitanika, tako i u subuzorcima svakog godišta, dobijeni su rezultati koji ukazuju na postojanje kvantitativnih razlika između dečaka i devojčica u motoričkom prostoru, ali ne i u antropometrijskim karakteristikama. Pošto neka ranija istraživanja nisu ustanovila značajne razlike u strukturalnim razlikama motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica, preporučeno je da se kineziološke aktivnosti dečaka i devojčica u vrtićima i sportskim klubovima organizuju zajednički u tom uzrastu.

Ključne reči

Reference

Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Bala, G. (1999) Motor behaviour evaluation of pre-school children on the basis of different result registration procedures of motor test performance. u: Proceedings of the International Scientific Conference of the International Association of Sport Kinetics in cooperation with the Faculty of Sport (6), Ljubljana: University of Ljubljana, str. 62-65
Bala, G. (1999) Some problems and suggestions in measuring motor behaviour of pre-school children. Kinesiologia Slovenica, Ljubljana, 5, br. 1-2, str. 5-10
Bala, G. (2002) Strukturalne razlike motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica u predškolskom uzrastu. Pedagoška stvarnost, vol. 48, br. 9-10, str. 744-752
Bala, G. (2002) Sportska školica - razvoj motoričkog ponašanja dece. Novi Sad: Kinesis, Sopstveno autorsko izdanje
Bala, G., Nićin, Đ.A. (1997) Motor behavior of pre-school children under the influence of an unconventional sports educational model. u: Proceedings of the III International symposium Sport of the young, Bled, Slovenia, Ljubljana: Fakulteta za šport, str. 64-69
Bala, G., Nićin, Đ.A., Popović, B. (1997) Gipkost kod predškolske dece - motorička, morfološka ili specifična dimenzija. u: Kongres antropologa Jugoslavije (36), Prokuplje, zbornik rezimea
Božić-Krstić, V., Savić, M., Rakić, R., Pavlica, T. (1999) Osnovni telesni parametri dece od treće do desete godine u Novom Sadu posle agresije NATO. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 35, str. 205-210
Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Rakić, R. (2000) Telesni status dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu. zbornik radova
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T. (2003) Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 38, str. 91-100
Đurić, D. (1997) Telesni rast i razvoj dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za biologiju, diplomski rad
Filipović, O. (2000) Antropološke karakteristike predškolske dece u Sremskoj Mitrovici. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za biologiju, diplomski rad
Gavrilović, Ž., Stajić, N., Božić-Krstić, V. (1972) Neke antropometrijske karakteristike dece predškolskog uzrasta iz Novog Sada. Zbornik za prirodne nauke, Matica srpska, sv. 42, str. 173-190
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A.V., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih spsobnosti, I - Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procenu latentnih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 7-82
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Lohman, T.G., Roche, A.F., Martorell, R. (1988) Anthropometrical standardization reference manual. Champaign, IL: Human Kinetics
Nićin, Đ.A., Kalajdžić, J., Bala, G. (1997) Motion characteristics of female and male children of pre-school age. u: 5th International congress on physical education and sport, Komotini, Greece
Planinšec, J. (1995) Relacije med nekaterimi motoričnimi in kognitivnimi sposobnostimi petletnih otrok. Ljubljana: Fakulteta za šport, magistarski rad
Rajtmajer, D. (1997) Diagnostično-prognostična vloga norm nekaterih motoričnih sposobnosti pri mlajših otrocih. UM, PeF, Maribor, 6-16, 20-25
Rajtmajer, D., Proje, S. (1990) Analiza zanesljivosti in faktorska struktura kompozitnih testov za spremljanje in vrednotenje motoričnega razvoja predškolskih otrok. Šport, Ljubljana, 38(1-2): 48-51
Strel, J., Šturm, J. (1981) Zaneseljivost in struktura nekaterih motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti šest in pol letnih učencev in učenk. Ljubljana: Inštitut za kineziologijo
Videmšek, M., Cemič, A. (1991) Analiza in primerjava dveh različnih modelov obravnavanja motoričnih sposobnosti pet in pol letnih otrok. Ljubljana: Fakulteta za šport, magistarski rad