Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2006, br. 1-2, str. 131-140
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/09/2007
Rezidualni jezički deficiti kod dečaka sa afazijom traumatske etiologije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Sažetak

Traumatske povrede mozga predstavljaju najčešći etiološki faktor stečenih afazija kod dece. Afazija se manifestuje čitavim kompleksom simptoma jezičkih poremećaja, koji variraju kako po težini, tako i po obliku ispoljavanja. Neki simptomi spontano ili pod dejstvom govorne terapije nestaju još u prvim mesecima, dok se pojedini znaci jezičkog oštećenja održavaju i po nekoliko godina posle moždane traume. U ovom radu je prikazan pacijent koji je povređen u saobraćajnoj nesreći kad je imao devet godina. U akutnoj fazi kod dečaka je identifikovan težak oblik afazije, koja se manifestovala oštećenjem produkcije i razumevanja govora. Šest godina kasnije evidentiraju se deficiti na planu vokabulara, čitanja i pisanja. Održavanje ovih poremećaja može predstavljati ozbiljan problem u učenju i sticanju novih znanja.

Ključne reči

stečena afazija; detinjstvo; povreda mozga

Reference

Bates, E. (1988) From first words to grammar: Individual differences and dissociable mechanisms. New York: Cambridge University press
Bates, E., Reily, J., Walfesk, B., Dronkers, N., i dr. (2001) Differential effects of uniltarela lesions on Language production in children and adults. Brain and Language, 79, 223-265
Goodglass, H., Kaplan, E. (1983) The assessment of pahasia and related disorders. Philadelphia: Lea and Febiger
Lurija, A.R. (1983) Osnovi neuropsihologije. Beograd: Nolit
Molfese, D.L., Segalowitz, S.J. (1988) Brain lateralization in children: Developmental implications. New York: Guilford press
Newmeyer, F.J. (1997) Genetic dysphasia and linguistic theory. Journal of neurolinguistics, 10, 47-73
Vuković, M. (2002) Afaziologija. Beograd: SD Publik
Vuković, M.G. (1990) Receptivne funkcije govora kod bolesnika sa Brokinom afazijom vaskularne etiologije. Beograd: Medicinski fakultet, magistarski rad
Vuković, M.G. (1998) Afazije kod dece: Opšti pojmovi. Rehabilitacija hendikpiranih, Pančevo, 1, 34-41