Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u defektologiji
2005, br. 6, str. 95-103
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Pažnja kod dece s lakom mentalnom retardacijom školskog uzrasta
Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet

Sažetak

Cilj istraživanja odnosi se na ispitivanje kvaliteta razvijenosti pažnje dece s lakom mentalnom retardacijom. Uzorak obuhvata 93 učenika II, III i IV razreda OŠ za decu s lakom mentalnom retardacijom. Pri proceni ispitane funkcije koristili smo test precrtavanja (Cancellation tasks). Dobijeni rezultati ukazuju na činjenicu da učenici nižeg edukativnog nivoa pokazuju smanjenu sposobnost pažnje. Porastom nivoa edukacije raste i broj uspešnih ispitanika na primenjenom testu.

Ključne reči

Reference

Broadbent, D.E. (1978) Perception and communication. Oxford-New York, itd: Pergamon Press
Bukelić, J.V. (2000) Socijalna psihijatrija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ćordić, A., ur. (1999) Defektološki leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Greenspan, S.I., Wieder, S. (2003) Dijete s posebnim potrebama - poticanje intelektualnog i emocionalnog razvoja. Zagreb: Ostvarenje
Hannigan, L.M., Reinitiz, T.M. (2001) A demonstration and comparison of two types of inference-based memory errors. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, Vol. 27, No. 4, pp. 931-940
James, W. (1890) Principles of psychology. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Kroeger, T.L., Rojahn, J., Naglieri, J.A. (2001) Role of planning, attention, and simultaneous and successive cognitive processing in facial recognition in adults with mental retardation. Am J Ment Retard, 106(2): 151-61
Krstić, N. (1997) Priručnik za neuropsihološku procenu dece mlađeg školskog uzrasta. Beograd: Institut za mentalno zdravlje - Odsek za neuropsihologiju
Krstić, N.S. (1999) Osnove razvojne neuropsihologije. Beograd: Institut za mentalno zdravlje
Lurija, A.R. (1983) Osnovi neuropsihologije. Beograd: Nolit
Milovanović, R. (2001) Pažnja i učenje - neuropsihološka studija odnosa pažnje i školskog učenja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Morić-Potić, S., ur. (1991) Psihijatrija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Nikolić, D., Tošović, K. (2000) Ovo je moja školica.. Metoda Montesori na primeru školice 'Pitagora'. Beograd: DN Centar
Pavlović, D.M. (1999) Dijagnostički testovi u neuropsihologiji. Beograd: Grafos
Prvčić, I., Rister, M. (2001) Deficit pažnje, ADHD/ADD. Zagreb: Hrvatska udruga za disleksiju
Sekušak-Galešev, S. (2002) Bio-psiho-socijalne karakteristike adolescenata sa mentalnom retardacijom. u: Mentalna retardacija, Zagreb: Udruga za promicanje inkluzije