Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Psihijatrija danas
2000, vol. 32, br. 2-3, str. 105-113
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Prilog definiciji alkoholizma
Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd

Sažetak

Ciljevi istraživanja su provera teorijskog koncepta da je zavisnost ishodno stanje zloupotrebe alkohola i provera dijagnostičkih kriterijuma kojima se zavisnost i zloupotreba razlikuju u praksi. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 20 lečenih alkoholičara sa potvrđenim gubitkom kontrole u pijenju alkohola, padom tolerancije na alkohol, gubitkom sećanja za periode pijanstva ili polineuritičkim tegobama. Kao metode istraživanja korišćeni su anamneza, Rombergova proba, Vekslerov subtest sklapanja figura, Bentonov test, Lurijina metoda crtanja prema zadatom modelu, tehnika tumačenja basni i poslovica i Vekslerov subtest shvatanja. Rezultati istraživanja pokazuju da zavisnost od alkohola, pored gubitka kontrole u pijenju, pada tolerancije, amnezije i polineuropatije, podrazumeva i pojavu vertiga ? kao neurološkog znaka i poremećaja telesne sheme poremećaja vizuomotorne koordinacije i propadanje apstraktnog shvatanja ? kao organskog psihosindroma, koji, kao što je poznato, ne postoji kod osoba koje samo zloupotrebljavaju alkohol.Zaključci istraživanja su sledeći: 1. Zavisnost od alkohola je svojevrsna invalidnost, jer se zavisnik, posle lečenja, može samo rehabilitovati za život u apstinenciji, bez izgleda za izlečenje od organskog psihosindroma, vertiga i drugih postojanih i povratnih simptoma zavisnosti. 2. Kliničku sliku zavisnosti od alkohola treba dopuniti vertigom, kao još jednim neurološkim znakom i organskim psihosindromom ? psihološko-psihijatrijskim fenomenom, kao njenom suštinskom karakteristikom.

Ključne reči

zavisnost od alkohola; organski psihosindrom; vertigo

Reference

Bentnon, A.L. (1963) The Revised Visual Retention Test: Clinical and experiential application. State University of Iowa
Berger, J., Marković, M., Mitić, M.M. (1995) Vekslerov individualni test inteligencije. Beograd: Društvo psihologa Srbije, Priručnik
Berger, J. (1979) Psihodijagnostika. Beograd: Nolit
Biro, M. (1987) Priručnik za test vizuelnog pamćenja. Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Despotović, A., Ignjatović, M., Fridman, V. (1978) Alkoholizam - etiologija, klinika, lečenje i prevencija. Niš: Institut za dokumentaciju zaštite na radu
Glavan, I. (1957) Živčane bolesti. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Lurija, A.R. (1983) Osnovi neuropsihologije. Beograd: Nolit
Svetska zdravstvena organizacija (1992) ICD-10 Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja - klinički opisi i dijagnostička uputstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Wechsler, D. (1958) The measurement and appraisal of adult intelligence. Baltimore, itd: Williams and Wilkins