Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 37  
Back povratak na rezultate
Uloga škole u moralnom vaspitanju darovitih učenika
Srpska akademija obrazovanja, Beograd
Ključne reči: moral; škola; daroviti učenici; moralno vaspitanje; vaspitanje za održivu budućnost
Sažetak
U ovom radu autor polazi od saznanja da naše vreme obeležavaju sve složenije i sve brže promene u svim područjima ljudskog i društvenog života ; da su one evidentne i u moralu kao posebnoj sferi društvene svesti, društvene i pedagoške prakse ; da upravljanje njima zahteva savremeno znanje, veštine, društvenu i moralnu odgovornost. Nalazi da sve kompetencije za 21. vek ( konativne, emocionalne, socijalne i radno- akcione) sadrže moralnu dimenziju. Upozorava da je moralna kriza opasnija od drugih kriza i da njene implikacije još nisu kritički propitane. Podvlači da obrazovanje i vaspitanje dobija vodeću ulogu u ostvarivanju koncepcije ' održivog razvoja 'a na putu ka' održivoj budućnosti'. Pokazuje da daroviti učenici imaju specifične razvojne potrebe i u moralnom vaspitanju ; da nedostatak jedinstva kognitivnog i moralnog vaspitanja njima nanosi najveću štetu. Jer, iz njihovih redova se regrutuju pripadnici buduće društvene elite, prvenstveno elite znanja i moralne elite. Podseća da će profesionalni i društveni zadaci koji pripadnicima buduće društvene elite, budu poveravani, podrzumevati i vrhunsku moralnu odgovornost. Dokazuje da u moralnom vaspitanju darovitih učenika ( sa) učestvuje više činilaca, ali da je uloga škole u tome najvažnija.Ona (škola) svojim potencijalima, celinom svoga rada i uspostaljanjem odnosima, najviše u procesu nastave i učenja, utiče na celovit razvoj darovitih učenika, pa i i na njihovo moralno vaspitanje.
Reference
Babić, J. (2005) Moral i naše vreme. Beograd: Službeni glasnik
Bakovljev, M. (1997) Osnovi pedagogije. Vršac: Visoka škola za obrazovanje vaspitača, 2. izdanje
Bek, U. (2001) Rizično društvo - U susret novoj moderni. Beograd: Filip Višnjić
Đorđević, B., Đorđević, J. (2009) Savremeni problemi društveno-moralnog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Đorđević, B. (1995) Daroviti učenici i (ne)uspeh. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Havelka, N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ilić, M. (1966) Sociologija kulture i umetnosti. Beograd: IDN
Ilić, V. (1992) Škola - središte kulture. Niš: Prosveta
Jukić, S.A. (2001) Nastava u kojoj učenik misli. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Kačapor, S. (1996) Istorijski pregled nastanka i razvoja škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kangrga, M. (1970) Razmišljanja o etici. Zagreb: Praksis
Kolakovski, L. (2001) Mini predavanja o maksi stvarima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lukić, R. (1976) Sociologija morala. Beograd: Naučna knjiga, 2. izdanje
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Maksić, S. (1993) Kako prepoznati darovitog učenika. Beograd: IPI
Maksić, S. (2001) Uloga škole u vaspitanju mladih. u: Zbornik 33., Beograd: IPI
Maksić, S.B. (1998) Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Maksić, S.B. (2006) Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mandić, P. (1995) Individualna kompleksnost i obrazovanje. Beograd: Naučna knjiga i Učiteljski fakultet u Beogradu
Mandić, P.B., Gajanović, N. (1991) Psihologija u službi učenja i nastave. Lukavac: Grafokomerc Tunjić
Marković, M. (1991) Sloboda i praksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Miočinović, Lj. (2004) Moralni razvoj i moralno vaspitanje. Beograd: IPI
Moren, E. (2002) Odgoj za budućnost. Zagreb: Eduka
Nedeljković, M. (2010) Društvo u promenama i obrazovanje. Beograd: EDUKA i Srpska akademija obrazovanja
Nedeljković, M. (1997) Vreme promena i obrazovanje. Jagodina: Učiteljski fakultet
Ninković, A. (2008) Razlozi za novo filosofsko promišljanje obrazovanja. u: Etička dimenzija obrazovanja - zbornik radova sa naučnog skupa, Jagodina: PF
Osovska, M. (1971) Psihologija morala. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Pavićević, V. (1962) Uvod u etiku. Beograd: Kultura
Peru, F. (1986) Filozofija novog razvoja. Novi Sad: Matica srpska
Popović, B., Miočinović, L. (1977) Moralne vrednosti dece i mladih i njihov razvoj. Beograd: IPI i Prosveta
Potkonjak, N. (2011) Neopravdana zapostavljenost vaspitne funkcije nastave i učenja. u: Nastava i učenje - zbornik radova sa naučnog skupa, Užice: UF
Potkonjak, N.M. (2001) Škola tokom XX veka nije rešila svoja suštinska pitanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 33, str. 110-120
Ranković, M. (1996) Opšta sociologija umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojiljković, S. (1998) Ličnost i moral. Beograd: IPI
Suzić, N. (2005) Pedagogija za 21. vijek. Banja Luka: TT Centar
Šefer, J. (2008) Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Zaječaranović, G.J., Prošić, L.I. (1981) Filozofija - uvod u osnovne pojmove. Niš: Gradina
Živković, D. (2008) Traganje za smislom obrazovanja. u: Etička dimenzija obrazovanja, naučni skup, Zbornik radova, Jagodina: PF
Životić, M. (1986) Aksiologija. Zagreb: Naprijed
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/Sinteze1202005N
objavljen u SCIndeksu: 21.08.2017.