Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 37  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 9, br. 2, str. 99-107
Geopolitika Balkana u 19. i 20. veku - između pokreta nacionalne emancipacije i geostrateških igri velikih sila
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresaljubisa@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Ključne reči: geopolitika; Balkan; istorijska sociologija; regionalna konfliktologija; kultura mira
Sažetak
U radu autor razmatra geopolitičke procese na Balkanu u 19. i 20. veku u okviru teorijsko-metodološkog pristupa istorijske sociologije i u ključu savremene geopolitike. Najpre, problematizuje pitanje proizvodnje istorijskih događaja u dijalektici istorije, ukazujući na značaj Brodelovih i Marksovih istraživanja istorije kao kompleksnog, strukturalnog i protivrečnog procesa. Potom, daje sociološku analizu geopolitičkog položaja Balkana i njegove krvave sudbine - kao krsta, raspeća, raskršća, na kome se seku lukovi različitih civilizacija i kultura i proizvodi 'višak istorije', koji od Balkana čini 'bure baruta' i region kulture smrti i nedovršenog mira. U fokusu autorovih razmatranja nalazi se okrvavljenja geopolitika Balkana u 19. i 20. veku, rešavanje istočnog pitanja, pokreti za nacionalno oslobođenje, uspon starog i novog imperijalizma na Balkanu kao i implikaciju ovih procesa na mir, stabilnost i razvoj Balkana. Autor posebno razmatra geopolitičku tranziciju Balkana na početku novog milenijuma, kao i mogućnost obnove pokreta pod lozinkom 'Balkan Balkanskim narodima', danas u eri globalizacije. On svoj rad poentira predojeom - da budućnost Balkana ne treba da leži u 'prekrajanju' prošlosti već, u kulturi mira, demokratskoj integraciji i saradnji balkanskih naroda.
Reference
Bžežinski, Z. (1999) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Hofbauer, H. (2004) Proširenje Evropske unije na Istok. Beograd: Filip Višnjić
Kajgana, R. (2003) O ratu i moći - Amerika i Evropa u novom svetskom poretku. Beograd: Čarobna knjiga
Kuper, R. (2007) Raspad nacija. Beograd: Filip Višnjić
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Mitrović, Lj. (2006) Savremeni Balkan u ključu geopolitike. Beograd: Institut za političke studije
Mitrović, L.R. (2007) Čari nepoznatih obala. Niš: Književna zajednica 'Veljko Vidaković'
Mitrović, L.R. (2005) Ka kulturi mira na Balkanu. Niš: Centar za balkanske studije
Mitrović, L.R. (2008) Savremeni Balkan u ključu geopolitike. Beograd: Institut za političke studije
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.01.2012.

Povezani članci