Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics
2007, vol. 6, br. 1, str. 23-43
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Reološko-dinamički harmonijski oscilator
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

Sažetak

U radu je predstavljena reološko-dinamička teorija analitičke dinamike diskretnih visko-elasto-plastičnih sistema. Reološko-dinamička analogija (RDA) je razvijena na bazi matematičko-fizičke analogije između reološkog modela i diskretnog dinamičkog modela sa viskoznim prigušenjem sa ciljem da bude korištena u analizi neelastičnog deformisanja materijala i konstrukcija. U ovoj presentaciji, povezani početni uslovi naponsko-deformacijskog stanja reološkog visko-elasto-plastičnog modela su primjenjeni u studiji diskretnog dinamičkog sistema. Mehanički sistemi kao što su kablovi, štapovi, grede, ploče i drugi, čije su mase i elastične sile raspoređeni različito od oprugama spojenih koncentrisanih masa, spadaju u grupu vibracija kontinualnih sistema. Ovi sistemi imaju beskonačno veliki broj djelića i zahtjevaju beskonačno veliki broj koordinata za specificiranje njihove konfiguracije. Ovaj tekst daje primjer i ilustruje način kako diskretan model može biti izveden, korištenjem principa analogije, iz specifičnih granica kontinualnog modela. Ova tehnika je korisna jer diskretan model u konceptualnom i proračunskom smislu često je mnogo jednostavniji za analizu od kontinualnog modela.

Ključne reči

RDA analogija; RDA harmonijski oscilator; viskozno relativno prigušenje

Reference

Clough, R.W., Penzien, J. (1975) Dynamics of structures. New York, itd: McGraw-Hill
Goroško, O.A., Hedrih-Stevanović, K. (1999-2001) Analitička dinamika (mehanika) diskretnih naslednih sistema / Analytical dynamics (mechanics) of discrete hereditary systems. University of Niš, in Serbian
Love, A.E.H. (1944) A treatise on the mathematical theory of elasticity. New York: Dover Publications
Milašinović, D.D. (1997) The finite strip method in computational mechanics. Subotica: Faculty of Civil Engineering
Milašinović, D.D. (2000) Rheological-dynamical analogy: prediction of buckling curves of columns
Milašinović, D.D. (2003) Rheological-dynamical analogy: modeling of fatigue behavior
Milašinović, D.D. (2004) Rheological-dynamical analogy: visco-elasto-plastic behavior of metallic bars
Milašinović, D.D. (2005) Rheological-dynamical analogy: Frequency dependence of the system parameters of internally damped bars. Multtdiscipline Modeling in Materials and Structures, 1(2) str. 143-170
Milašinović, D.D. (2006) Rheological-dynamical theory of visco-elasto-plasticity and fatigue: Part 1. Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, 2(1) str. 1-29
Reiner, M. (1955) Rhéologie théorique. Paris: Dunod