Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2005, br. 14, str. 215-224
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Reološko-dinamička analogija - visko-elasto-plastični odziv betonske prizme
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: ddmil@gf.su.ac.yu, milicic@gf.su.ac.yu

Sažetak

U radu se analizira odziv betonske prizme (Hirst and Neville, 1997) za aplicirani linearni tempo nanošenja opterećenja u vremenu po teoriji reološko-dinamičke analogije (RDA). Simulacija odziva betonske prizme izvedena je po dinamičkoj analogiji sa reološkim visko-elasto-plastičnim modelom (D.D. Milašinović, 1996l. Tok simulacija sa poznatom funkcijom opterećenja u vremenu po RDA opisuje stanje ponašanja materijala kao elastično, visko-elastično i visko-plastično. Potvrđuje se da pritisna čvrstoća betonske prizme zavisi od brzine nanošenja opterećenja.

Ključne reči

betonska prizma; reologija; analogija; visko-elasto-plastični odziv

Reference

Hirst, G.A., Neville, A.M. (1997) Activation energy of creep of concrete under short-term static and cyclic stresses. Mag. Concr. Res, 29, (98), 13-18
Milašinović, D.D. (1996) Rheological-dynamical analogy. Book 2, vol. LXXXIII, str. 103-110
Milašinović, D.D. (1997) The finite strip method in computational mechanics. Subotica: Faculty of Civil Engineering
Milašinović, D.D., Vlajić, L.M., Miličić, I.M. (2003) Analiza izvijanja čeličnih stubova metodom reološko-dinamičke analogije. Materijali i konstrukcije, vol. 46, br. 3-4, str. 8-13
Miličić, M.I. (1997) Numerička analiza. Subotica: Građevinski fakultet, seminarski rad