Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 59, br. 3, str. 161-169
Merenje kreditnog rizika
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Beograd

e-adresam.milosevic@bbs.edu.rs, tatjana.mrvic@bbs.edu.rs, milorad.pusara@bbs.edu.rs
Sažetak
U bankarskom poslovanju nemoguće je izbeći rizike, jer je ono kao takvo podložno različitim vrstama finansijskih rizika. Kao glavni finansijski rizik ističe se kreditni rizik, jer je isti uzrok propasti velikog broja banaka. Kreditni rizik se može identifikovati i locirati, te sniziti aktivnim merama. Zbog velikog značaja kreditnog rizika, u bankarstvu se postavlja kao prioritet utvrđivanje sposobnosti banke da adekvatno identifikuje, proceni i aktivnim merama odgovori na kreditni rizik. Ta sposobnost procene banke se konstantno sprovodi, te se tako obezbeđuje dugoročna sigurnost u radu banke i usavršavanje politika upravljanja kreditnim rizikom.
Reference
Bogojević-Arsić, V. (2009) Upravljanje finansijskim rizikom. Beograd: V. Bogojević Arsić
Brealey, R.A., Myers, S.S., Marcus, A.J. (2009) Fundamentals of corporate finance. New York, itd: McGraw-Hill
Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. (2006) The essentials of risk management. McGraw-Hill
Cuthbertson, K., Nitzsche, D. (2001) Financial engineering - derivatives and risk management. Chichester: John Wiley & Sons
Đukanović, S. (2009) Upravljane finansijskim rizicima - praktikum. Novi Sad: VPŠSS
Đukić, Đ. (2011) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: CIDEF
Hull, J. (2010) Risk management and financial institutions. Boston: Pearson Prentice Hall
Hull, J. (2007) Risk management and financial institutions. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall
Ivanović, P. (2009) Upravljanje rizicima u bankama. Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Milošević, M. (2012) Upravljane finansijskim rizicima. Beograd: VŠSSRBP
Nikić, D. (2012) Performanse kamatnog rizika banke i Bazelske procedure. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 157-170
Rejda, G.E. (2011) Principles of risk management and insurance. Upper Saddle Rivwer (N.J.): Pearson/Prentice Hall, eleventh edition
van Greuning, H., Brajović-Bratanović, S. (2006) Analiza i upravljanje bankarskim rizicima. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.

Povezani članci

Ekonomika (2013)
Instrumenti transfera kreditnog rizika
Milošević Miloš

Bankarstvo (2014)
Upravljanje rizikom likvidnosti
Milošević Miloš

Bankarstvo (2013)
Kreditni rizik i kreditni derivati
Spasojević Jana

prikaži sve [53]