Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Korporativno upravljanje u bankama u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresasladjana@fon.rs
Sažetak
Pitanje korporativnog upravljanja u bankama sa posebnom pažnjom je ponovo pokrenuto nakon što je izbila finansijska kriza 2007. godine. Neki autori smatraju da se jedan deo uzroka nastanka krize može naći upravo u neadekvatnom korporativnom upravljanju. Sprovode se ozbiljne analize ovog pitanja kako bi se videlo da li su i gde su napravljeni propusti u domenu korporativnog upravljanja u bankama i drugim finansijskim institucijama. Rad se posebno bavi karakteristikama regulatornog okvira za primenu koroparativnog upravljanja u srpskim bankama i ukazuje na nedostatke i potencijalne probleme.
Reference
*** (2005) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, br. 107
*** (2010) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama. Službeni glasnik RS, br. 91
Ananchotikul, S., Eichengreen, B. (2009) Corporate governance reform in emerging markets: How much, why, and with what effects?. Journal of the Japanese and International Economies, 23(2): 149-176
Basle Committee on Banking Supervision (2010) Enhancing corporate governance for banking organizations. Basle
Bebchuk, L.A., Cohen, A., Ferrell, A. (2009) What matters in corporate governance?. Review of Financial Studies, vol. 22, br. 2, str. 783-827
Beltratti, A., Stulz, R. (2009) Why do some banks perform better during crises?: A cross country study of the impact of governance and regulation. ECG European Corporate Governance Institute, Finance Working Paper br. 254
Caprio, G., Laeven, L., Levine, R. (2007) Governance and Bank Valuation. Journal of Financial Intermediation, 16(4): 584-617
Financial Stability Forum (2009) FSF principles for sound compensation practices
Knežević, S.P., Barjaktarović-Rakočević, S., Đurić, D. (2011) Upravljačko računovodstvo u funkciji sticanja konkurentske prednosti i bankarski kontroling. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 16, br. 59, str. 5-13
Köhler, M. Ownership structure, regulation and the market for corporate control in the EU banking sector. European Journal of Law and Economics, 10.1007/s10657-010-9174-y
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije (2010) Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i kretanjima na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u Republici u periodu: januar - decembar 2010. godine. Beograd
Levine, R. (2003) The corporate governance of banks: A concise discussion of concepts and evidence. World Bank Policy Research Working Paper, br. 3404
Mülbert, P.O. (2010) Corporate governance of banks after the financial crisis: Theory, evidence, reforms. European Corporate government institute Working Paper, br. 151
Narodna banka Srbije (2010) Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu
Narodna banka Srbije (2010) Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada za 2010. godinu. Beograd
Narodna banka Srbije (2011) Izveštaj za II tromesečje 2011. godine. www.nbs.rs
Narodna banka Srbije (2011) Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke. Službeni glasnik RS, br. 129
Nikolić, J., Erić, J. (2011) Uloga i vrste upravnih odbora u korporativnom upravljanju. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 16, br. 60, str. 69-75
Organization for Economic Cooperation and Development (2004) Principles of Corporate Governance. Paris
Staikouras, P.K., Staikouras, C.K., Agoraki, M.K. (2007) The effect of board size and composition on European bank performance. European Journal of Law and Economics, 23(1): 1-27
Sullivan, R.J., Spong, K.R. (2007) Manager wealth concentration, ownership structure, and risk in commercial banks. Journal of Financial Intermediation, br. 16 str. 229-248
Sun, W., Stewart, J., Pollard, D. (2011) Corporate governance and the global financial crisis: International perspectives. Cambridge University Press
Tandelilin, E., Kaaro, H., Mahadwartha, P.A., Supriyatna, A. (2007) Corporate governance, risk management and bank performance: Does type of ownership matter?. EADN working paper br. 34
van Greuning, H., Brajović-Bratanović, S. (2006) Analiza i upravljanje bankarskim rizicima. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.