Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Tehnika - Naše građevinarstvo
2008, vol. 62, br. 6, str. 1-7
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 09/02/2009
Delfi metod pri izboru koncepta tehničkog optimuma u funkciji kvaliteta životne sredine
aUniverzitet Union, Fakultet za graditeljski menadžment, Beograd
bWest Consultants, Inc., San Diego, California, USA

Sažetak

Problem izbora optimalnog projektantskog tehničkog rešenja je vrlo kompleksan, posebno ako se standardni zadatak određivanja najpovoljnijeg tehno-ekonomskog rešenja, proširi zahtevom očuvanja kvaliteta životne sredine, u funkciji održivog razvoja. Optimalno tehničko rešenje, za sve objekte graditeljstva treba, sa jedne strane da ima maksimalne moguće tehničke performanse i ekonomsko-finansijske rezultate, a sa druge strane, da se harmonično uklapa u životnu sredinu i društveno-političko okruženje. U ovom radu je prikazan metod, po kome je moguće kvantifikovati i numerički predstaviti sve relevantne ulazne varijable, među kojima se, pored tehno-ekonomskih, nalaze i one koje predstavljaju istorijsko-političke faktore i uticaje na životnu sredinu. Na ovaj način definisane ulazne varijable su primenljive u savremenim modelima veštačke inteligencije i metodologijama za određivanje optimalnog koncepta tehničkog rešenja objekata graditeljstva.

Ključne reči

Reference

Banner, N.C. (2000) Environmental compliance policies and tools. u: Environment 2000, October, Orlando, Florida
Economics for the Environmental Consultancy Ltd., London, Rijksinstituut voor Voksgazond haid en Milieu, Utrecht (2000) Valuating the benefits of environmental policy
Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2002) Environmental economics in theory and practice. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Perace, C., Palmer, C., Perace, D., ur. (2002) Valuing the environment in developing countries. Chaltenham, UK: Edward Elgar
Stevović, S. (2006) Ekološki menadžment u hidroenergetici. Beograd: Zadužbina Andrejević
Stevović, S., Manigoda, M. (2001) Izgradnja i eksploatacija hidroelektrana - ekološki aspekti. u: Energetika Srpske, Teslić, Bosna i Hercegovina, oktobar
Stevović, S., Marinković, N. (2001) Matematičko modeliranje ekoloških aspekata u hidroenergetici. u: Energetika Srpske, Teslić, oktobar, Bosna i Hercegovina, Konferencija
Stevović, S. (2003) Metodika izrade elaborata uticaja na okolinu. u: Kongres JDVB (II), Kladovo, oktobar
Stevović, S. (2000) Optimization and evaluation of hydro development. u: Millennium Congress on Energy and Environment, Clean Energy, Geneve, January
Stevović, S. (2000) Paunci na Drini - idejni projekat. Beograd: Energoprojekt - Hidroinženjering
Stevović, S. (2002) Pravna regulativa za izradu analiza uticaja na okolinu u skladu sa kriterijumima Svetske banke. u: Vode, Vrnjačka Banja, Konferencija
Wiliams, F. (2000) Ecological and environmental quality studies. u: International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe (Fifth), Prague, September