Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2004, vol. 1, br. 1, str. 73-81
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/05/2008
Etilološko u apokrifima i predanjima o zmiji i vinovoj lozi
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 1754: Srpsko usmeno stvaralaštvo - proučavanje nasleđene građe do kraja XIX veka

Sažetak

U radu se analiziraju etiološka predanja i etiološki segmenti apokrifa u kojima se daju objašnjenja nastanka zmije i vinove loze, te transformacija njihovih osobina. Sličnosti i razlike ovih književnih vrsta prate se na tematsko-sižejnom i strukturnom planu.

Reference

*** (1899) Karadžić, Aleksinac, god I, br. 9 i 10, 209
*** (2001) Vino. u: Tolstoj Svetlana M., Radenković Ljubinko [ur.] Slovenska mitologija - enciklopedijski rečnik, Zepter Book World, 82, 83
Čajkanović, V. (1994) Studije iz srpske religije i folklora - 1910-1924. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Čajkanović, V. (1994) Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Čajkanović, V. (1994) Studije iz srpske religije i folklora - 1925-1942. Beograd: Srpska književna zadruga
Đorđević, T.R. (1958) Priroda u verovanju i predanju našega naroda. Srpski etnografski zbornik / SEZb, knj. I
Jovanović, T.Ž., ur. (2000) Stara srpska književnost - hrestomatija. Beograd: Filološki fakultet
Karadžić-Stefanović, Vuk (1988) Sabrana dela Vuka Karadžića. Beograd, itd: Prosveta, knj. 3, 249-251
Karadžić-Stefanović, Vuk (1972) Sabrana dela Vuka Karadžića. Beograd, knj. XVII, Etnografski spisi
Pešić, R., Milošević-Đorđević, N. (1984) Narodna književnost. Beograd: Vuk Karadžić
Radenković, L. (1996) Biljke u modelu sveta. Kodovi slovenskih kultura, br. 1, vol. 1, 103
Samardžija, S. (1997) Poetika usmenih proznih oblika. Beograd: Narodna knjiga