Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2017, vol. 8, br. 2, str. 57-68
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/01/2018
doi: 10.5937/gufv1702057R
Stilska analiza pesme Jezikrvlje Zorana Kostića
Gimnazija 'Bora Stanković', Vranje

e-adresa: tanjarusimovic@yahoo.co.uk

Sažetak

Ovim radom ističemo konture individualnog stila pesnika Zorana Kostića analizirajući pesmu “Jezikrvlje”. Pokazaćemo na koji način Kostić dezautomatizuje viđenje sveta, tj. kako oneobičavanjem čini svoj stil originalnim i prepoznatljivim. Tako smo, analizirajući stihove, uočili da su stilska dominanta u ovoj pesmi neologizmi, tj. okazionalizmi, koji svedoče o originalnosti, pesnikovoj samoniklosti, ali i o spoznaji novih sadržaja, odnosno koncepata. Takođe, posebno značajno mesto u strukturi Kostićevog poetskog stila predstavljaju ponavljanja, i to fonetsko-fonološka, leksička i gramatička. Stilogen postupak postiže se i eliminisanjem pojedinih gramatičkih kategorija (u ovoj pesmi eliminisani su glagoli), što se percipira kao svojevrsni minus-postupak, a poezija kao bezglagolska. Iz tih razloga poeziju Zorana Kostića možemo nazvati pretežno gramatičkom poezijom.

Ključne reči

književnoumetnički stil; stilska dominanta; neologizmi; ponavljanja

Reference

Belić, A. (1951) Oko našeg književnog jezika. u: Članci, ogledi i popularna predavanja, SKZ, kolo XLV, knj. 312, 1-348
Jakobson, R. (1966) Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit
Jakobson, R., Pomorska, K. (1998) Razgovori. Beograd: Narodna knjiga, 103-126
Jovanović, J. (2009) Pisci i stil. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost
Katnić, B., Bakaršić, M. (1999) Lingvistička stilistika. Budimpešta: Open Society Institute, Center for publishing development
Kovačević, M. (2000) Stilistika i gramatika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin
Lešić, Z. (1979) Jezik i književno djelo. Sarajevo: Svjetlost
Lotman, J. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Petković, N. (1975) Jezik u književnom delu. Beograd: Nolit
Simeon, R. (1997) Enciklopedijski rečnik lingvističkih naziva. Zagreb: Matica hrvatska
Simić, R. (1997) Uvod u filozofiju stila. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Simić, R., Jovanović, J. (2002) Osnovi teorije funkcionalnih stilova. Beograd: NDSJ - Jasen
Simić, R. (2001) Opšta stilistika. Beograd: NDSJ
Tošović, B. (2002) Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga