Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2016, br. 10, str. 31-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/01/2017
doi: 10.5937/zrufpl1610031B
Imanentna poetika Isidore Sekulić
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresa: snezanabascarevic@hotmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Poetika označava sve što je u vezi sa stvaranjem ili pisanjem dela i može se razlučiti na eksplicitnu i imanentnu. Prva je vezana za naučnu disciplinu, a druga za njen predmet i postoji unutar književnosti, u tekstovima koje smatramo književnim, a ne naučnim. Cilj ovog rada je da razmotri imanentnu poetiku Isidore Sekulić, čija se osnovna načela mogu naći u delima 'Saputnici', 'Kronika palanačkog groblja', 'Iz prošlosti', 'Đakon Bogorodičine crkve'. Istraživanje primenom pluralizma metoda biće nužno.

Ključne reči

I. Sekulić; imanentna poetika; umetnička proza

Reference

*** (2001) Rečnik književnih termina. Banja Luka: Romanov
Bense, M. (1978) Estetika. Rijeka: Otokar Keršovani
Ejhenbaum, B. (1972) Književnost. Beograd: Nolit
Epštajn, M. (1997) Esej. Beograd: Narodna knjiga
Hristić, J. (1986) O jedinstvu u delu Isidore Sekulić. Beograd
Ingarden, R. (2000) Poetika - teorija umetničke književnosti. Beograd
Jakobson, R. (1978) Ogledi iz poetike. Beograd: Prosveta
Jeremić, D. (1965) Kritičar i eseteski ideal. Titograd: Građanski zavod
Kršić, J. (1952) Odabrani članci. Sarajevo: Svjetlost
Lotman, J. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Marino, A. (1997) Moderno, modernizam, modernost. Beograd: Narodna knjiga
Matić, D. (1961) Na tapet dana. Novi Sad: Matica srpska
Novaković, B. (1959) Nemiri i napori Isidore Sekulić. Sarajevo: Susreti
Radovanović, S. (1980) Isidora Sekulić i Zemun. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, XXVIII, sv. I, 27-73
Ribnikar, V. (1986) Književni pogledi Isidore Sekulić. Beograd: Prosveta
Ristić, M. (1934) Moralni i socijalni smisao poezije - materijalističko i pseudo-materijalističko shvatanje umetnosti. Danas, Titograd, br. I, sv. 2, 204
Sekulić, I. (1964) Iz domaćih književnosti I. Subotica, I
Sekulić, I. (1964) Iz domaćih književnosti II. Subotica, II
Sekulić, I. (2001) Iz prošlosti. Novi Sad: Stilos
Sekulić, I. (2001) Đakon Bogorodičine crkve. Novi Sad: Stilos
Sekulić, I. (1981) Kronika palanačkog groblja. Beograd
Sekulić, I. (1995) Saputnici. Beograd: Plavi jahač
Solar, M. (1985) Eseji o fragmentima. Beograd: Prosveta
Uspenski, B. (1979) Poetika kompozicije i semiotika ikone. Beograd: Nolit
Vinogradov, V. (1971) Poetika i stilistika. Sarajevo: Svjetlost