Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Pirotski zbornik
2015, br. 40, str. 139-152
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/03/2016
doi: 10.5937/pirotzbor1540139V
Tumačenje pripovedne proze Milorada Ćirića
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Pirot

e-adresa: vmjelena@yahoo.com

Sažetak

Cilj istraživanja jeste da ukaže na raznolikost tematike, likova, motiva i pripovednih modaliteta proze Milorada Ćirića, da zabeleži bitne odlike i kvalitete njegovih kratkih priča, kao i da ponudi jedan vid čitanja koji predstavlja pokušaj pružanja odgovora na pitanje čitaoca kao ko-stvaraoca književnog diskursa. Ne naročito veliki broj kratkih priča, sakupljenih u svega dve zbirke, Dodiri s vatrom (1991) i Tunel (1996), ilustruje bogatstvo umetničkog nadahnuća i snagu umetničke reči koja nosi pečat živog i vernog pripovedanja. Njegove priče ne odudaraju od onoga što predstavlja duh vremena u kojem su pisane, te se u njima lako zapažaju neke od osnovnih odlika novelističkog žanra s druge polovine XX veka: nekonvencionalnost, fantastika, začudnost, problematični identitet, ironija, decentriranja, raznovrsne disocijacije, otvoren kraj, aporije, što za posledicu ima mozaičnu i razlomljenu sliku sveta. Pesnik po vokaciji, Ćirić je svoj prozni image učinio specifičnim po tome što je opredmetio vizije koje se više slute no što (mogu da) se saznaju. Ovakav tip pripovedne proze zahteva intuitivnog čitaoca, kojem će racio biti samo pomoćno sredstvo u razumevanju narativnog diskursa. Polifone strukture i polivalentnost značenja njegovih tekstova uslovljavaju različita tumačenja i predstavljaju podsticaj za recepcijsku igru. Stoga će u radu biti izvršena analiza reprezentativnih primera Ćirićeve proze, kojom se dokazuje prethodno rečeno, i to metodama teorije pripovedanja i teorije recepcije, pre svega strukturalističkom i semiotičkom metodom, uz povremeno osvrtanje na određene aspekte psihoanalitičkih teorija.

Ključne reči

Milorad Ćirić; Pirot; proza; tumačenje; Dodiri s vatrom; Tunel

Reference

Albahari, D. (2007) Kako čitati kratku priču. u: Ilić S. [ur.] Kako čitati - o strategijama čitanja tragova kulture, Beograd: Narodna biblioteka Srbije, str. 21-29
Antić, M. (1996) Umetnost reči kao uteha. u: Ćirić M. [ur.] Tunel, Pirot: Narodna biblioteka, str. 117-122
Bal, M. (1995) Naracija i fokalizacija. Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd, 8, 71-78
Burdije, P. (2003) Pravila umetnosti - geneza i struktura polja književnosti. Novi Sad: Svetovi
Ćirić, M. (1991) Dodiri s vatrom: priče. Niš: Prosveta
Ćirić, M. (1996) Tunel: priče. Pirot: Narodna biblioteka
Ejhenbaum, B. (1970) Iluzija pripovedanja. u: Petrov A. [ur.] Poetika ruskog Formalizma, Beograd: Prosveta, str. 241-244
Lič, E. (2002) Kultura i komunikacija - logika povezivanja simbola - uvod u primenu strukturalističke analize u socijalnoj antropologiji. Beograd: Biblioteka XX vek
Lotman, J. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Marčetić, A. (2003) Figure pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga
Marković, V. (2007) Ne verujte pripovedaču. u: Gavrilović S. [ur.] Šta čini dobru knjigu?, Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 47-64
Velš, V. (2000) Naša postmoderna moderna. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića