Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:77
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:38
članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Kultura
2018, br. 158, str. 11-21
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 19/07/2018
doi: 10.5937/kultura1858011D
Mediji i interpretacija stvarnog
Megatrend Univerzitet, Fakultet za umetnost i dizajn - FUD, Beograd

Projekat

Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta (MPNTR - 47004)

Sažetak

U tekstu se ispituje odnos medija i interpretiranja stvarnog. Autor iznosi shvatanje da je u savremenim okolnostima, upravo medijima dat primat među mehanizmima pedagogije stvarnog. Pedagogija stvarnog određena je kao naročita obuka uz pomoć koje različite interpretacije sveta i društvenih odnosa bivaju prihvaćene kao postupci razotkrivanja stvarnosti. Repozicioniranje medija u ovom procesu dovedeno je u vezu sa razvojem industrijske proizvodnje.

Ključne reči

imaginarno; interpretacija; mediji; pedagogija stvarnog; stvarno

Reference

Bart, R. (1971) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Barthes, R. (1993) Mythologies. London: Vintage Books
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Foucault, M. (1965) Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason. New York: Pantheon
Makluan, M. (1973) Gutembergova galaksija. Beograd: Nolit
Marks, K., Engels, F. (1976) Manifest komunističke partije. Beograd: Komunist
Mcnair, B. (1999) An Introduction to Political communication. London-New York: Routledge
Prajs, D. (2006) Posmatrači i posmatrani. u: Vels L. [ur.] Fotografija, Beograd: Clio, str. 91-150
Vels, L. (2006) Fotografija - kritički uvod. Beograd: Klio
Virilio, P. (2000) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi