Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2012, vol. 6, br. 2, str. 65-72
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 08/01/2013
doi: 10.5937/timsact1202065N
Varijabilnost aerobnih sposobnosti fudbalera u toku takmičarske sezone
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresa: p_novakovic@yahoo.com

Sažetak

Cilj ovog rada je da utvrdi postoje li razlike u VO2max tokom jedne sezone u timu poluprofesionalnih fudbalera, kao i razlike u grupama, u odnosu na poziciju u timu i odnos prvi tim i rezerve. Istraživanjem je obuhvaćena fudbalska ekipa koja se takmiči u trećem po rangu takmičenja u Srbiji, muškog pola, dobi između 16 i 28 godina, bez zdravstvenih smetnji. Tehnika je testiranje, a instrument Shutlle Run test za procenu aerobnih sposobnosti. Testiranje je vršeno terenskim testom, indirektnim načinom i to na početku pripremnog perioda, na početku takmičarskog dela i na kraju sezone. Nakon statističke obrade podataka došlo se do zaključka da statistički značajne razlike postoje na inicijalnom testiranju koje je rađeno na početku pripremnog perioda i rezultatima na testu od 41,50 do 58,10 ml/kg/min, kontrolnom testiranju koje je rađeno nakon šest nedelja a pred početak takmičarskog dela sezone sa rezultatima na testu od 46,90 do 62,30 ml/kg/min i završnom testiranju koje je rađeno nakon odigravanja svih ligaških utakmica i rezultatima na testu od 43,80 do 62,00 ml/kg/min za uzorak od 31 fudbalera, dok u odnosu na status u timu ne postoje statistički značajne razlike ni na jednoj od tri vremenske tačke. Gledano na pozicije u timu postoje statistički značajne razlike na svakom od tri testa a uzrok tome su golmani koji se statistički značajno razlikuju od ostatka ekipe. Uzrok razlikama u dobijenim rezultatima na testovima su intenzitet,obim i tip trenininga zavisno od faze sezone kao i specifičnost treninga za različite pozicije u timu.

Ključne reči

Vo2max; shuttle run; testiranje aerobnih sposobnosti

Reference

Caldwell, B.P., Peters, D.M. (2009) Seasonal Variation in Physiological Fitness of a Semiprofessional Soccer Team. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(5): 1370-1377
Calleja, J., Lekue, J., Leibar, X., Terrados, N. (2004) Osnove terenskih testova za procenu aerobnih sposobnosti u timskim sportovima. u: Druga međunarodna konvencija Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, Zbornik radova, str. 36-45
Casajus, J.A. (2001) Seasonal variation in fitness variables in professional soccer players. J Sports Med Phys Fitness, 41(4): 463-9
Gravina, L., Gil, S.M., Ruiz, F., Zubero, J., Gil, J., Irazusta, J. (2008) Anthropometric and Physiological Differences Between First Team and Reserve Soccer Players Aged 10-14 Years at the Beginning and End of the Season. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(4): 1308-1314
Kalapotharakos, V.I., Ziogas, G., Tokmakidis, S.P. (2011) Seasonal Aerobic Performance Variations in Elite Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(6): 1502-1507
Magal, M., Smith, R.T., Dyer, J.J., Hoffman, J.R. (2009) Seasonal Variation in Physical Performance-Related Variables in Male NCAA Division III Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(9): 2555-2559
Metaxas, T., Sendelides, T., Koutlianos, N., Mandroukas, K. (2006) Seasonal variation of aerobic performance in soccer players according to positional role. Journal of sports medicine and physical fitness, 46(4): 520-5
Metaxas, T.I., Koutlianos, N., Sendelides, T., Mandroukas, A. (2009) Preseason Physiological Profile of Soccer and Basketball Players in Different Divisions. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(6): 1704-1713
Miller, D.K., Kieffer, S.H., Kemp, H.E., Torres, S.E. (2011) Off-Season Physiological Profiles of Elite National Collegiate Athletic Association Division III Male Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(6): 1508-1513
Ostojić, S. (2006) Profilisanje vrhunskog fudbalskog sportiste. Sportska medicina Journal, Volume 6, Number 1
Owen, A.L., Wong, D.P., Mckenna, M., Dellal, A. (2011) Heart Rate Responses and Technical Comparison Between Small- vs. Large-Sided Games in Elite Professional Soccer. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(8): 2104-2110
Perić, D. (2003) Antropomotorika. Beograd: Sportska akademija
Signorelli, G.R., Perim, R.R., Santos, T.M., Araujo, C.G. (2012) A pre-season comparison of aerobic fitness and flexibility of younger and older professional soccer players. Int J Sports Med., Jun 15
Stojanović, M. (2008) Terensko testiranje mladih fudbalera - norme za brzinu, aerobnu i anaerobnu sposobnost kategorija petlića i mlađih pionira na teritoriji Novog Sada. Novi Sad: Sportska asocijacija Novog Sada
Vincenzo, M., Antonio, B., Maria, I.F., Ivan, C., Carlo, C. (2012) Individual training-load and aerobic-fitness variables in premiership soccer players during the pre-competitive season. J Strength Cond Res, May 29
Željaskov, C. (2004) Kondicioni trening vrhunskih sportista. Beograd: Sportska akademija