Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Norma
2002, vol. 8, br. 1-2, str. 167-174
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak

O srodnosti filozofije i umetnosti
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Između filozofije i umetnosti evidentna je bliskost i prožetost određenim korelativnim vezama. Kao prvo, i jedna i druga duhovna delatnost proističu iz takozvane "metafizičke potrebe" i imaju izražen transcendirajući karakter. Na polju gnoseologije obe teže da dokuče apsolutnu osnovu sveta. Produkt su individualnog čina u poimanju stvarnosti. Kao neophodan uslov svoga manifestovanja pretpostavljaju slobodu (mišljenja i stvaralačkog čina), a po autentičnom izvorištu ne pretpostavljaju nikakvu materijalnu korist. Istovremeno, one se izdvajaju po svojoj životvornosti, nezastarivosti i istorijskoj trajnosti. I filozofija i umetnost odlikuju se svojom zagonetnošću, a time i velikim teškoćama u razjašnjavanju i definisanju njihove biti. Iz te obostrano plodne problematičnosti proističu i mnoga druga njihova međusobna preplitanja.

Ključne reči

filozofija; umetnost; srodnost; korelativne veze

Reference

Aristotel (1989) Metafizika. Vrnjačka Banja: Sv. Sim. Mirot
Beson, P. (1999) Srpski dnevnik Patrika Besona 1995-1999. Novi Sad: Gradska biblioteka
Damnjanović, M. (1981) Poreklo umetnosti kao filozofski problem. Beograd: Univerzitet umetnosti
Đurić, M.S. (1992) Putevi ka Ničeu. Beograd: Srpska književna zadruga
Gadamer, H. (1996) Pohvala teoriji - filozofski eseji. Podgorica: Oktoih
Hajdeger, M. (1960) Der Ursprung des Kunstwerks in Holzwege. Stuttgart
Hefding, H. (1926) Udžbenik istorije novije filosofije. Beograd
Hegel, G.W.F. (1965) Enciklopedija filozofijskih znanosti. Sarajevo: Veselin Masleša
Jaspers, K. (1973) Filozofija egzistencije - uvod u filozofiju. Beograd: Prosveta
Jerusalem, V. (1921) Uvod u filosofiju. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Ortega, H., Ortega, G. (1998) Posmatrač. Beograd: Klio, prevod Ljiljana Bukvić
paz Oktavio (1991) Drukčije mišljenje. Novi Sad: Svetovi
Platon (1970) Ijon, Gozba, Fedar. Beograd: Kultura
Rasel, B. (1980) Problemi filozofije. Beograd: Nolit
Šopenhauer, A. (1986) Svet kao volja i predstava. Novi Sad: Matica srpska