Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 19  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 65, br. 3, str. 541-554
Uloga nastavnika u izboru metodološkog pristupa za interpretaciju književnog dela
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresamirjanastakic073@gmail.com
Sažetak
U radu se razmatra uloga nastavnika u izboru metodološkog pristupa za interpretaciju književnog dela. Izbor metodološkog pristupa za interpretaciju književnog dela uslovljen je: 1) znakovnom strukturom književnog teksta, 2) konkretnim vaspitno-obrazovnim ciljevima interpretacije; 3) uzrastom, psihofizičkim sposobnostima i znanjem učenika i 4) planiranim okolnostima izvođenja nastave. Na nastavniku je da pri izboru metoda za interpretaciju uvažava navedene činioce, ali i da ispoštuje znanja savremene nauke o književnosti i njene naučne metodološke aparature. To nije lak zadatak. Njegova realizacija ne garantuje uspeh interpretacije, budući da valjanost i funkcionalnost metodološkog pristupa ne može da se odredi u teoriji, već u nastavnoj praksi. Na nastavniku je da bude kreativan, jer književno delo ne može da se interpretira primenom samo jedne metode, već uvek njihovom kombinacijom, od čega jedan broj metoda svoje poreklo duguje nauci o književnosti. U nastavnoj praksi vlada predrasuda da ove metode, koje u metodici književnosti imaju status stručnih (specijalnih), ne mogu da se primenjuju u mlađim razredima osnovne škole. U radu dajemo primer interpretativnog modela kojim pokazujemo da je to moguće, i to već od prvog razreda osnovne škole. Znanje nastavnika, kao i njegova kreativnost u izboru i otvorenost za stvaralačke metodološke kombinacije i umešnost u njihovoj primeni direktno uslovljavaju uspeh u procesu interpretacije, što za posledicu ima razvijanje ljubavi prema knjizi i čitanju ili, ukoliko navedeno ne postigne, trajno gubljenje interesovanja prema dočaranim svetovima umetnosti reči.
Reference
Bajić, L. (2008) Proučavanje humorističke proze u nastavi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (2007) Beyond quality in early childhood education and care languages of evaluation. London-New York: Routledge
Dubljanin, S. (2010) Pitanje izbora nastavnih metoda. Pedagogija, vol. 65, br. 4, str. 713-716
Dubovicki, S., Omićević, A. (2016) Nastavne metode kao poticaj učeničkoj kreativnosti. Život i škola, Vol. 62, No. 1, 105-124
Duran, M. (2003) Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap
Freeman, L.L. (2000) Techniges and Principles in Language Teaching. Oxford: University Press
Hartman, N. (2004) Estetika. Beograd: Dereta
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2003) Aktivno učenje 2. Beograd: UNICEF
Jacobs, G.M., Farrell, T.S. (2001) Paradigm shift: Understanding and implementing change in second language education. TESL-EJ: Teaching English as a second or foreign language, Vol. 5, No. 1, July 26, 2016, http://teslej.org/ej17/a1.html
Jovanović, S. (2007) Zlatna jabuka - Čitanka za prvi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Jović, V. (2014) Literarni talenti - aktuelan problem. Beograd: Prosveta
Jovović, N. (2011) Prikaz teorija o usvajanju jezika i odnosu između jezika i mišljenja. Folia linguistica et litteraria: Časopis za nauku o jeziku i književnosti, br. 3-4, 93-109
Kamenov, E. (2009) Dečja igra vaspitanje i obrazovanje kroz igru. Beograd: Zavod za udžbenike
Kincheloe, J. (2008) Knowledge and Critical Pedagogy, An Intoduction. Montreal: Springer
Kovač, S. (2009) Logika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Lalović, Z. (2009) Naša škola - metode učenja/nastave u školi. Podgorica: Zavod za školstvo
Maksimović, A., Stančić, M. (2012) Nastavne metode iz perspektive nastavnika. Metodički obzori, god. 7, br. 1, 69-82
Matijević, M., Radovanović, D. (2011) Nastava usmjerena na učenika - prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama. Zagreb: Školske novine
Meklaren, P. (2013) Život u školama. Beograd: Eduka
Meyer, H. (2002) Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa
Milatović, V. (2013) Metodika srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet
Mitrović, M. (2011) O novim konceptima metoda u nastavi. Pedagogija, vol. 66, br. 1, str. 168-172
Nikolić, M. (2009) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Obsuth, I., Eisner, M.P., Malti, T., Ribeaud, D. (2015) The developmental relation between aggressive behaviour and prosocial behaviour: A 5-year longitudinal study. BMC Psychology, 3(1): 1-16
Peko, A., Varga, R. (2016) Pupils Initiative in the Classroom. Croatian Journal of Education, Vol. 18, No. 3, 727-753
Pešikan, A.Ž. (2016) Most common misconceptions about informational communication technologies in education. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 1, str. 31-46
Pound, L. (2011) Influencing Early Childhood Education. Maidenhead: Open University Press
Radulović, L., Mitrović, M. (2014) Raznovrsnost nastavnih metoda u našim školama. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 3, str. 451-464
Rosandić, D. (2005) Metodika književnoga odgoja. Zagreb: Školska knjiga
Smiljković, S.Lj., Milinković, M. (2008) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Stakić, M. (2002) Stručne metode u nastavi književnosti. Čačak: Legenda
Stakić, M. (2014) Uloga i značaj psihološke i sociološke karakterizacije u savremenom metodičkom tumačenju književnosti za decu. u: Jovanović V., Rosić T. [ur.] Književnost za decu u nauci i nastavi, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu, str. 435-446
Stančić, M., Mitrović, M., Radulović, L. (2013) From glorifying method toward post-method stance: Searcing for quality of teaching/learning. u: Despotović M., Hebib E., Balázs M. [ur.] Contemporary Issues of Education Quality, Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute for Pedagogy and Andragogy, pp. 41-55
Sternberg, R.J. (2003) Creative Thinking in the Classroom. Scandinavian Journal of Educational Research, 47(3): 325-338
Šefer, J. (2014) 'Trolist' pristup u nastavi - karakteristike, prednosti i teškoće u realizaciji komponente kreativnost. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 3, str. 417-435
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa
Tomašević, B. (2001) Konačna teorija književnosti. Beograd: Prosveta
Tzuo, P.W., Yang, C.H., Wright, S.K. (2011) Child-centered Education: Incorporating Reconceptualism and Poststructuralism. Educational Research and Reviews, Vol. 6, No. 8, 554-559
Walker, C., Schmidt, E. (2004) Smart Tests. Ontario: Pembroke Publishers
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nasvas1603541S
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.
Creative Commons License 4.0