Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 3 od 19  
Back povratak na rezultate
2015, br. 40, str. 153-166
Stvaralaštvo Jovana Grgurovića
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Pirot

e-adresabojanusk@gmail.com
Ključne reči: Jovan Grgurović; slikarstvo; kubizam; ekspresionizam; enformel; poetski realizam
Sažetak
Rad se bavi analizom stvaralačkog opusa pirotskog umetnika Jovana Grgurovića. Metode primenjene u ovom radu su biografska i analitičko-deduktivna. Istraživanje se služi postupcima strukturalno-funkcionalne analize (specijalizacija, klasifikacija određenih dela kroz razvojne umetničke periode ili faze), i sinteze (sagledavanje celokupne umetnikove ličnosti u svetlu aktuelnih kulturnih dešavanja). Dela umetnika koja su analizirana u tekstu kao predstavnici pojedinih faza umetničkog razvoja sagledana su kako sa aspekta likovne forme, tako i sa aspekta njihove sadržine, jer je formalne i sadržinske aspekte umetničkog dela nemoguće posmatrati odvojeno. Iako su forma, ideja i sadržaj od samog početka njegovog stvaralaštva snažno i jasno definisani, delo Jovana Grgurovića teško je smestiti u samo jednu stilsku orijentaciju. Na njegovim slikama, mozaicima, muralima, skulpturama i vitražima prepoznajemo uticaje kubizma, ekspresionizma, enformela, poetskog realizma, simbolizma. Najjednostavnija periodizacija umetnikovih dela mogla bi se sagledati kroz tri osnovne faze: monumentalnu, intimističku i poetsku.
Reference
Denegri, J. (2009) Teme srpske umetnosti 1945-1970 - Od socijalističkog realizma do kinetičke umetnosti. Beograd: Atoča: Topy
Grgurović, A. (2015) Jovan Grgurović - stvaralaštvo, ljubav, sloboda. Pirot: Galerija 'Čedomir Krstić', tekst u katalogu izložbe
Hartman, N. (1979) Estetika. Beograd: Bigz
Merenik, L. (2001) Ideološki modeli - srpsko slikarstvo 1945-1968. Beograd: Beopolis
Vlatković, R. (2015) Neostrašćena duhovnost Jovana Grgurovića. Sloboda, 17. 1. 2015, str. 9
Vlatković, R. (1999) Likovni život u Pirotu 1950-1995. Pirot: Grafika
Zeković, Lj. (2009) Lazar Vozarević. Cetinje: Narodni muzej Crne Gore, tekst u katalogu izložbe, Preuzeto 2. 4. 2015. URL http://www.mnmuseum.org/dado/pdf/Lazar%20Vozarevic.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pirotzbor1540153N
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2016.