Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
2011, br. 133, str. 224-240
Metaslike kao oblik kreiranja kulturnih vrednosti
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
Ključne reči: metaslika; kulturne vrednosti; mediji
Sažetak
Mičelova definicija metaslike se javlja kao pojam koji obuhvata spoj televizije, književnosti, likovne i muzičke umetnosti i slično, ali i sve vidove oglašavanja (političkog i ekonomskog). Projektovane slike u potpunosti imitiraju proces mentalnih predstava u ljudskoj svesti, a njihovo preklapanje dovodi do zamagljivanja granice između stvarnog i nestvarnog. Ovaj fenomen ima za cilj da pomuti lično rasuđivanje i dovede do prihvatanja onog koje mu je nametnuto. Savremeni mediji preuzimaju edukativnu ulogu tradicionalnih zajednica, i formiraju novi oblik metaslika, sačinjenih iz niza elemenata različitih kultura i umetničkih pravaca, pokreta i pseudo- događaja. Kada se ostvari susret sa bićima i novim vidovima stvarnosti, koje čovek nikada ranije u istoriji svog postojanja nije mogao da ostvari, osim u mašti ili ekstatičnim vizijama, ideje koje mu se nameću putem ekrana dovode do kognitivnih šablona predrasuda. Međutim, metaslike su slike koje sadrže specifičnu dubinu i slojevitost i privlače i zahtevaju pažnju. To su slike pokretačke i stvaralačke snage o kojima će u radu biti više reči.
Reference
Adler, A. (1999) Poznavanje čoveka. Novi Sad: Nolit
Argan, C.G. (1982) Studije o modernoj umetnosti. Beograd: Nolit
Arnhajm, R. (1998) Moć centra - studija o kompoziciji u vizuelnoj umetnosti. Beograd: Univerzitet umetnosti
Arnhajm, R. (1985) Vizuelno mišljenje. Beograd: Univerzitet umetnosti
Ball, M. (2003) Visual essentialism and the object of visual culture. Journal of Visual Culture, 2, str. 5-32
Beller, M. (2007) Perception, image, imagology. u: Eeller M., Leerssen J. [ur.] Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters: A critical survey, Amsterdam: Rodopi, str. 3-17
Blake, W. (1978) The complete graphic works of William Blake. London: Thames and Hudson
Bodrijar, Ž. (1994) Drugo od istoga. Beograd: Lapis
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Bogdanović, K. (1986) Uvod u vizuelnu kulturu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Cvetkovska-Ocokoljić, V., Cvetkovski, T. (2010) Ikoničnost medija - ikonoborstvo savremenog društva. Kultura polisa, Novi Sad, br. 13/14., str. 293-306, Udruženje za političke nauke Srbije
Cvetkovska-Ocokoljić, V., Cvetkovski, T. (2010) U potrazi za duhom stvari - upotreba mitoloških i alhemijskih elemenata u savremenoj ekonomskoj propagandi. Teme, vol. 34, br. 2, str. 639-656
Gibson, J.J. (1971) The information available in pictures. Leonardo, 4(1): 27
Glinki, G. (1804) Drevnajaja religija Slavjan. I. F. Štefengagena i Syna, Mišava
Graburn, H.H. (1976) Ethnic and tourist arts: Cultural expressions from the fourth world. Berkeley: University of California Press
Gronstad, A., Vagnes, O. (2011) What do pictures want?: Interview with W.J.T. Mitchell. Images Journal for Visual Studies, 10. May 2011, Center for Visual Studies
Hartman, N. (1979) Estetika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hooper-Greenhill, E. (1989) The museum in the disciplinary society. u: Pearce S. [ur.] Museum studies in material culture, London: Leicester University Press, str. 61-72
Jaspers, K. (1988) Anamsimander, Heraklit, Parmenid, Plotin, Anselmo, Laoce, Nagarđuna. Beograd: Vuk Karadžić
Jung, C.G. (1931) Psychology of the uncounscious: A study of the transformations and symbolism of libido. New York: Dodd, Mead and Company
Jung, C.G. (1984) Psihilogija i alkemija. Zagreb: Naprijed
Kostić, A. (2006) Kognitivna psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kraševec, V. (1985) Jiri Anderle. Ljubljana - New York: Mladinska knjiga-Alpine Fine Arts Collection
Mitchell, Ed.J.A.K., Burgess, J.E., Stuetz, R.M. (2002) Developments in ecotoxicity testing. Re/Views in Environmental Science and Bio/Technology, 1(2), 169-198
Mitchell, T.W.J. (2005) What do picture want? the lives and loves of images. Chicago: University of Chicago Press
Mitchell, T.W.J. (1995) Picture theory: Essays on verbal and visual representation. Chicago: University of Chicago Press
Mitchell, W.J.T. (1987) Iconology: image, text, ideology. Chicago: University of Chicago Press
Mol, A. (1973) Kič - umetnost sreće. Niš: Gradina
Panofski, E. (1975) Ikonološke studije. Beograd: Nolit
Stanton, M. (2008) The black sun: The alchemy and art of darkness. Texas: A&M University Press
Sullivan, E. (2000) Saturn in transit: Boundaries of mind, body and soul. York Beach: Samuel Weiser Inc
Šejka, L. (1982) Grad, đubrište, zamak. Beograd: Književne novine
van den Berk, D. (2004) What is an image and what is image power?. Image & Narrative, 10. 03. 2011, 8, http://www.imageandnarrative.be/inarchive/issue08/dirkvandenbergh.htm
Vasić, P. (1982) Uvod u likovne umetnosti. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1133224C
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci