Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2001, br. 40-41, str. 106-119
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljeno: 27/10/2008
Pravne posledice frakcijske discipline u parlamentarnom procesu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

Sažetak

Veze koje se realizuju između političke partije i parlamentarne grupe, kao i unutar parlamentarne grupe na relaciji partijsko rukovodstvo - članstvo, od suštinskog su značaja za prirodu poslaničkog mandata i karakter parlamentarnog procesa. Sa aspekta parlamentarnog prava spoljni efekti frakcijske discipline su vidljivi i jasni u procesu političkog odlučivanja mada formiranje volje, odnosno uticaj i odnosi unutar parlamentarne grupe nisu regulisani parlamentarnim pravom. Posredno, pravni okvir bi se mogao potražiti u ustavnim odredbama o slobodnom poslaničkom mandatu. Međutim, i ovaj princip predstavničke demokratije bitno je transformisan u modernoj državi partija. Optimalna forma za formiranje 'slobodnog' uverenja poslanika postale su parlamentarne grupe, s obzirom da sloboda savesti kao ustavna sloboda i osnova parlamentarnog mandata dopušta poslaniku da iz različitih pobuda formira određeno uverenje. Zato je neophodno pravno urediti dopuštena sredstva frakcijske discipline, odnosno mere i način da se poslanici nagovore, ubede ili prisile da postupaju po odluci partije u procesu parlamentarnog odlučivanja.

Ključne reči

frakcijska disciplina; parlamentarne grupe; političke partije

Reference

*** (1995) Zakon o izboru saveznih poslanika u Veće građana Savezne skupštine. Sl. list SRJ, 57, čl. 102
*** (1997) Zakon o izboru narodnih poslanika. Sl. glasnik RS, 32, čl. 104
*** (1996) Zakon o izboru odbornika i poslanika. Sl. list RCG, 37
Adonis, E. (1996) Parlament danas. Podgorica: Unireks
Apel, H. (1969) Der deutsche Parlamentarismus. Munchen
Avril, P., Gicquel, J. (1988) Droit parlementaire. Paris: Montchrestien
Borchert, H. (1977) Fraktion. Archiv des offentlichen Rechts, 2, str. 221
Henke, W. (1964) Das Recht der politischen Parteien. Gottingen
Marković, R.Č. (1995) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Službeni glasnik
Neumann, F.L. (1974) Demokratska i autoritarna država - studije o političkoj i pravnoj teoriji. Zagreb: Naprijed
Vajl, E. (1982) Politička filozofija. Beograd: Nolit
von Beyme, K. (1987) Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Munchen
Wildenmann, R. (1955) Partei und Fraktion. Meisenheim am Clan