Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2017, vol. 64, br. 3, str. 1277-1295
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/12/2017
doi: 10.5937/ekoPolj1703277V
Creative Commons License 4.0
Društvena odgovornost u marketingu proizvođača hrane i njenih distributera
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
bBelgrade Business School - Higher education institution for applied studies, Belgrade

e-adresa: tanja.vujovic@pr.ac.rs, sonja.vujovic@pr.ac.rs, milospavlovic84@hotmail.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

U radu je analiziran savremeni potrošački mentalitet (materijalistički koncept potrošnje,) koji se u velikoj meri podstiče brojnim propagandnim porukama koje se šire putem raznih medija. Ljudske navike u ishrani se, pod uticajem medija i druge propagande, brzo menjaju. Ljudi jedu hranu sumnjivog kvaliteta, koja je samo u funkciji stvaranja većeg profita bez brige o zdravlju stanovništva i drugim problemima koji se mogu pojaviti. U fokusu su se našle reklame prehrambenih proizvoda koje su se emitovale na tri najgledanije televizije sa nacionalnom frekvencijom u Republici Srbiji. Analizom strukture najreklamiranijih proizvoda i slogana koji su ih pratili, autori su došli do zaključka da su mediji u funkciji proizvođača industrijski proizvedene hrane i da oni u velikoj meri podstiču tražnju za nezdravim namirnicama zahvaljujući čemu ogromne profite ostvarujui mediji i proizvođači hrane i farmaceutska industrija. U ovakvoj konstelaciji međusobnih odnosa jedino je potrošač na gubitku.

Ključne reči

marketing; društvena odgovornost; hrana; proizvođači hrane; distributeri hrane; nezdrava hrana; profit

Reference

*** Bayer confirms Monsanto takeover with $66bn bid. available at: https://www.rt.com/business/359275-bayer-buys-monsanto
*** (2009) Zakon o bezbednosti hrane. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 41
Agencija za privredne registre (2016) Sto naj... privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini - podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Beograd, Srbija
Aranđelović, M., Jovanović, J. (2009) Medicina rada. Niš: Medicinski fakultet
Bowd, R. (2003) CSR - A schools approach to an inclusive definition: Setting the scene for future public relations and communications research. UK: Manchester Metropolitan University-Centre for Corporate and Public Affairs, available at http://www.cipr.co.uk/groups/special/csrnetwork/special16e_3.htm
Commission of The European Communities (2001) Green paper: Promoting a European Framework for corporate sociate responsibility. Brussels, Belgium, DOC/01/9
Council of Europe - European Parliament (2002) Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Communities, Brussels, Belgium
Dahlsrud, A. (2008) How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1): 1-13
Drucker, P. (1995) Postkapitalističko društvo. Beograd: Grmeč, Privredni pregled
Euro Commerce (2012) A renewed EU strategy 2011-14 for corporate social responsibility. Brussels, Belgium
Harris, J.L., Bargh, J.A., Brownell, K.D. (2009) Priming effects of television food advertising on eating behavior. Health Psychology, 28(4): 404-413
Ilić, I., Krstić, B., Jovanović, S. (2017) Environmental performances of agriculture in the European Union countries. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 1, str. 41-55
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ (2016) Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije 2015. Beograd, Srbija
Janković, S.M. (2002) Aditivi. Medicus, vol. 3, br. 1, str. 45-56
Jašić, M. (2010) Uvod u biološki aktivne komponente hrane. Tuzla, Bosna i Hercegovina: Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
Kotler, P., Roberto, N., Lee, N. (2008) Socijalni marketing - kako poboljšati kvalitet života. Beograd: Clio
Krstić, B., Radivojević, V., Stanišić, T. (2016) Measuring and analysis of competition intensity in the sugar market in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 2, str. 389-406
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije - Institut za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut (2014) Rezultati istraživanja zdravlja stanovnišva Srbije - 2013. godina. Beograd, Srbija
Simonović, Z., Mihailović, B., Milovanović, Z. (2016) Cooperatives and farmers association as a model of entrepreneurship in Serbian agriculture regarding the case of Nišava district. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 2, str. 699-712
Zakić, N., Vukotić, S., Cvijanović, D. (2014) Organisational models in agriculture with special reference to small farmers. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 1, str. 225-237