Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2011, vol. 57, br. 3, str. 143-155
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 04/10/2011
Menadžment globalnih organizacija u svetlu kulturnih različitosti zemalja i afirmacije umrežene ekonomije
Visoka poslovna škola, Blace

Sažetak

Razvoj menadžmenta globalnih organizacija tokom poslednjih dvadesetak godina omogućio je komercijalnu i tehnološku dominaciju ovih poslovnih entiteta u svetskim relacijama. On je tokom ovog perioda kontinuirano manifestovao izuzetne sposobnosti primene različitih oblika znanja i njegovog inkorporiranja u komercijalne procese i proizvode. Zahvaljujući efikasnoj kombinaciji produktivnih resursa sveta kao celine i razmeštaju pojedinih delova kompleksnih proizvodnih sistema u mestima koja su im omogućavala realizaciju konkurentskih prednosti, globalne organizacije su sebi obezbedili centralnu tehnološku i komercijalnu poziciju u svetskoj privredi. Važna dimenzija menadžmenta globalnih organizacija odnosi se na neophodnost prepoznavanja kulturnih različitosti zemalja u kojima posluju. Prema većini istraživanja, kulturne vrednosti jednog društva su imale značajan uticaj na dizajniranje menadžemnta globalnih organizacija. Istovremeno, mrežno poslovno povezivanje postalo je važan oblik i značajna pretpostavka efikasnosti i konkurentnosti globalnih organizacija u vremenu poslednjih dvadesetak godina. Globalne organizacije su svoje uspehe u ovom periodu realizovale značajnim delom zahvaljujući sinergetskim efektima mrežnog povezivanja.

Ključne reči

globalne organizacije; umreženost; znanje; inovacije

Reference

Antanasković, D. (2010) Karakteristike i strategijske orijentacije globalnih organizacija. Ekonomika, Niš, 56, spec broj, 104-115
Drucker, P. (2005) Postkapitalističko društvo. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Hindl, T. (2006) Menadžment pojmovnik - koncepti i ideje koje su oblikovale opšti menadžment. Novi Sad: Adizes
Mašić, B.M. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić - BK Institut
Milićević, V.K. (2002) Poslovne mreže u uslovima internet ekonomije. Direktor, Beograd, 1-3
Milisavljević, M., Todorović, J. (1991) Slrategijsko upravljanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Milisavljević, M. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Pantović, V., Dinić, S., Starčević, D. (2002) Savremeno poslovanje i internet tehnologije - uvod u digitalnu ekonomiju. Beograd: Energoprojekt-InGraf
Robins, S., Kolter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Stanković, L.V. (2003) Razvijanje novih poslovnih modela malih i srednjih preduzeća. Ekonomika preduzeća, vol. 51, br. 2, str. 72-79
Zečević, M., Rilke, B. (2005) Menadžment. Beograd: Evropski univerzitet