Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, br. 145, str. 150-168
Teorija teksta i novi mediji
Alfa univerzitet, Akademija umetnosti 'Braća Karić', Beograd
Ključne reči: tekst; intertekstualnost; hipertekst; hiperlink; novi mediji
Sažetak
Rad se bavi teorijskim istraživanjem specifičnosti novih medija primenom modela i metoda ustanovljenih i razvijenih u teoriji teksta. Za razliku od linearnih modela komunikacije koji se odnose na verbalni jezik, intertekstualni model nelinearnog građenja tekstualnih veza pruža bolje razumevanje kompleksnih procesa proizvodnje značenja karakterističnih za nove medije. Hipertekst kao tekst povezan na mnogobrojne načine sa drugim tekstovima, omogućio je svakom korisniku novih medija da slobodno bira nit koju će slediti pri čitanju datog teksta. Razrada i praktična primena koncepta hiperteksta u okviru tehnologije novih medija, u potpunosti je potvrdila teorijska saznanja do kojih se došlo u savremenoj lingvistici i teoriji teksta.
Reference
Aarseth, E. (2003) Nonlinearity and literary theory. u: Wardip-Fruin N., Montfort N. [ur.] The New Media Reader, London
Allen, G. (2006) Intertextuality. London: Routledge
Bart, R. (1986) Od djela do teksta. u: Suvremene književne teorije, ured, Zagreb: SNL
Bart, R. (1975) Zadovoljstvo u tekstu. Niš: Gradina, preveo Jovica Aćin
Barthes, R. (1974) S/Z. New York: Hill and Wang
Belsej, K. (2003) Konstruiranje subjekta - dekonstruiranje teksta. Sarajevo: Buybook
Bush, V. (2003) As we may think. u: Wardip-Fruin N., Montfort N. [ur.] The New Media Reader, London: MIT Press
Gane, N., Beer, D. (2008) New media. Oxford: Berg
Kristeva, J. (1986) Word, dialogue, novel. u: Moi Toril [ur.] The Kristeva Reader, New York: Columbia University Press
Landow, G. (1999) Hypertext as collage-writing. u: Lunenfeld P. [ur.] The digital dialectic: New essays on new media, London: MIT Press
Marin, L. (1980) The semiotics of the passion narrative topics and figures. Pittsburgh: The Pickwick Press
Maširević, L. (2007) Kultura intertekstualnosti. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 11-12, str. 421-431
Nelson, T. (2003) A file structure for the complex, the changing, and the indeterminate. u: Wardip-Fruin N., Montfort N. [ur.] The New Media Reader, London: MIT Press
Paul, C. (2008) Digital art. London: Thames & Hudson
Uspenski, I. (2010) Rekonceptualizacija teorije čitanja internet formi. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1445150r
objavljen u SCIndeksu: 19.06.2015.